Хмельницький національний університет у 2022 році оголошує набір студентів на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту  за вказаними спеціальностями.

Спеціальності галузі 035, 05, 07, 08, 12, 22, 24, 28, 29,

(вступ на бюджет та на контракт на основі національного мультипредметного тесту (НМТ) та мотиваційного листа)

Спеціальності ОС бакалавра Спеціалізація (освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

* 035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська Польська мова і література, друга мова – англійська
* 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова
035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика
* 051 Економіка Економіка і аналітика бізнесу
Економічна кібернетика
HR-інжиніринг у бізнес-економіці
Економічна безпека
* 052 Політологія Політологія
* 053 Психологія Психологія
* 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
* 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
* 073 Менеджмент Менеджмент
* 075 Маркетинг Маркетинг
* 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління підприємницькою діяльністю
Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика
081 Право Право
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія та програмування
125 Кібербезпека Кібербезпека
126 Інформаційні системи і технології Інформаційні системи і технології
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія
Ерготерапія
* 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туризм
* 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
* 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини

Міжнародна логістика та митна справа

* – наявність заочної форми навчання

 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(вступ на бюджет  на основі національного мультипредметного тесту (НМТ) та мотиваційного листа, вступ на контракт – на основі ВИКЛЮЧНО мотиваційного листа)

  Спеціальності ОС бакалавра Спеціалізація (освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

* 014.01 Середня освіта. Українська мова і література Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)
Середня освіта (українська мова і література)
* 014.028 Середня освіта. Польська мова і література Середня освіта ( Мови і літератури (польська, українська))
* 014.11 Середня освіта. Фізична культура Середня освіта (фізична культура)
* 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика
* 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
* 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література Середня освіта. Англійська мова і література
* 015.38 Професійна освіта. Транспорт Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)
022 Дизайн Дизайн
* 035.01 Філологія. Українська мова та література Філологія (Українська мова та література)
* 101 Екологія Екологія
* 131 Прикладна механіка Технології машинобудування
* 132 Матеріалознавство Відновлення та технічний сервіс автомобілів
* 133 Галузеве машинобудування Робототехнічні та мехатронні системи галузі
Агропереробка та інжинірінг
* 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
* 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі
* 182 Технології легкої промисловості Конструювання та технології швейних виробів
Індустрія моди в легкій промисловості
* 208 Агроінженерія Агроінженерія
* 231 Соціальна робота Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг
* 263 Цивільна безпека Охорона праці  (за галузями)
* 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт

* – наявність заочної форми навчання

Вступ на спеціальності ( бюджет та на контракт) на основі  творчого конкурсу

Спеціальності ОС бакалавра Спеціалізація

(освітня програма)

017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
022 Дизайн (виключно КОНТРАКТ) Графічний дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування

* – наявність заочної форми навчання