Хмельницький національний університет у 2022 році оголошує набір студентів на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту  за вказаними спеціальностями.

Приймаються сертифікати ЗНО 2019-2022 рр.

Факультет Спеціальність Освітня програма Перший предмет Другий предмет Третій предмет
ГПФ 014.01 Середня освіта. Українська мова і література Середня освіта (українська мова і література, англійська мова) Українська мова і література Історія України Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
Середня освіта (українська мова і література) Українська мова і література Історія України Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФМВ Q 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література Середня освіта. Англійська мова і література Українська мова і література Іноземна мова Математика або історія України, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ГПФ Q 014.028 Середня освіта. Польська мова і література Середня освіта. (Мови і літератури (польська, українська)) Українська мова і література Іноземна мова Математика або історія України, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ГПФ Q 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини Середня освіта. Біологія та здоров’я людини Українська мова Біологія Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія
ГПФ Q 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології Трудове навчання та технології, інформатика Українська мова Математика Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФЗПФКС Q 014.11 Середня освіта. Фізична культура Середня освіта (Фізична культура) Українська мова Біологія Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія
ГПФ Q 015.38 Професійна освіта. Транспорт Професійна освіта. Транспорт. Обслуговування та ремонт автомобілів Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФЗПФКС 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт Українська мова Біологія Творчий конкурс з рівня фізичної підготовки

Програма творчого конкурсу

Форма для реєстрації на творчий конкурс

ФТіД 022 Дизайн Дизайн Українська мова і література Математика історія України, або іноземна мова, або біологія або географія, або фізика, або хімія
ФТіД 022 Дизайн Графічний дизайн Українська мова і література Математика Творчий конкурс з рисунку та живопису

Програма творчого конкурсу

Форма для реєстрації на творчий конкурс

ГПФ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво Українська мова і література Історія України або хімія Творчий конкурс з рисунку та композиції

Програма творчого конкурсу

Форма для реєстрації на творчий конкурс

ГПФ Q 035.01 Філологія. Українська мова та література Філологія. Українська мова та література Українська мова і література Іноземна мова Історія України, або математика або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ГПФ Q 035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська Польська мова і література, друга мова – англійська Українська мова і література Іноземна мова Історія України, або математика або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФМВП Q 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова Українська мова і література Іноземна мова Історія України, або математика або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФМВП 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика Українська мова і література Іноземна мова Історія України, або математика або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФЕУ Q 051 Економіка Економічна кібернетика Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
Економіка і аналітика бізнесу Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
HR-інжиніринг у бізнес-економіці Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
Економічна безпека Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФМВП Q 052 Політологія Політологія Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФЗПФКС Q 053 Психологія Психологія Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФЕУ Q 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФЕУ Q 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФУАТ Q 073 Менеджмент Менеджмент Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФЕУ Q 075 Маркетинг Маркетинг Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФЕУ 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління підприємницькою діяльністю Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
Q Управління торговельним бізнесом та комерційна логістика Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФМВП 081 Право Право Українська мова і література Історія України Математика або іноземна мова
ГПФ Q 101 Екологія Екологія Українська мова Біологія Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія
ФІТ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТ Q 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТ 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія та програмування Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТ 125 Кібербезпека Кібербезпека Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТ 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТА Q 131 Прикладна механіка Технології машинобудування Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТА Q 132 Матеріалознавство Відновлення та технічний сервіс автомобілів Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТА Q 133 Галузеве машинобудування Агропереробка та інжиніринг Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
Робототехнічні та мехатронні системи галузі Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТА Q 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТ 151 Автоматизація та комп’ю-терно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФТіД Q 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТ 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФТіД Q 182 Технології легкої промисловості Конструювання та технології швейних виробів Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
Проектування взуття та галантерейних виробів Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
Індустрія моди в легкій промисловості Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТА 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Українська мова і література Математика Творчий конкурс з рисунку та креслення

Програма творчого конкурсу

Форма для реєстрації на творчий конкурс

ФІТА Q 208 Агроінженерія Агроінженерія Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФЗПФКС 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія Українська мова Математика або хімія Фізика або біологія
ФЗПФКС 227 Фізична терапія, ерготерапія Ерготерапія Українська мова Математика або хімія Фізика або біологія
ГПФ Q 231 Соціальна робота Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФУАТ Q 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Українська мова і література Іноземна мова Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФУАТ Q 242 Туризм Туризм Українська мова і література Іноземна мова Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФІТА Q 263 Цивільна безпека Охорона праці (за галузями) Українська мова Математика Фізика або іноземна мова, або хімія, або біологія
ФІТА Q 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Українська мова Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
ФМВП Q 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Українська мова і література Іноземна мова Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
Суспільні комунікації Українська мова і література Іноземна мова Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

ФМВП Q 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
Міжнародна логістика та митна справа Українська мова і література Математика Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Q підготовка за заочною або дистанційною формами навчання.

Скорочені назви факультетів

Факультет економіки і управління: ФЕУ

Гуманітарно-педагогічний факультет: ГПФ

Факультет інженерії, транспорту та архітектури: ФІТА

Факультет інформаційних технологій: ФІТ

Факультет технологій і дизайну: ФТіД

Факультет міжнародних відносин і права: ФМВП

Факультет здоров’я, психології, фізичної культури та спорту: ФЗПФКС

Факультет управління, адміністрування та туризму: ФУАТ

Навчальний центр заочно-дистанційної освіти: НЦЗДО

 

Адреса приймальної комісії ХНУм. Хмельницький, вул. Інститутська 11,  навчальний корпус № 3, вестибюль.

Тел.: (0382) 67-27-55, (067) 122 68 60

E-mail: pkkhnu@ukr.net; Viber: (067) 122 68 60