АЛГОРИТМ ДІЙ ВСТУПНИКА НА ОС «БАКАЛАВР»  НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Максимальний обсяг державного замовлення у 2022 році на навчання за ОС “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти

Розклад проведення творчих конкурсів

Вступу на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти вступ на ОС Бакалавр відбуватиметься за такими правилами:

на бюджет та на контракт – вступ на основі національного мультипредметного тесту (НМТ) або результатів ЗНО 2019-2021 та мотиваційного листа
на бюджет – вступ на основі національного мультипредметного тесту (НМТ) або результатів ЗНО 2019-2021 та мотиваційного листа
на контракт – вступ на основі мотиваційного листа або результатів ЗНО 2019-2021
Інформаційні матеріали щодо національного мультипредметного тесту за посиланням

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти

Терміни подачі документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року  на сайті ЄДЕБО: https://vstup.edbo.gov.ua/.

Початок прийому заяв та документів – 29 липня 2022 року;

Закінчення прийому заяв:

 • о 18:00 8 серпня 2022 – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
 • о 18:00 23 серпня 2022 – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2019-2021 роки, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня 2022;

Проведення вступних випробувань, творчих конкурсів:

 • для вступників що претендують на місця державного та регіонального замовлень з 01 по 18 липня 2022 включно;
 • для вступників, які що претендують на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 09 по 16 серпня 2022.

Терміни оприлюднення рейтингових списків та зарахування:

 • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше  29 серпня 2022 року.
 • Вступники які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (принести оригінали документів) до  02 вересня 2022 року 18.00 години.
 • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:
  • за державним замовленням 05 вересня 2022 року;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб (у кілька етапів) – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Розрахунок конкурсного балу 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ або КБ = ТК

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.

ТК – оцінка творчого конкурсу;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в додатку 4 до Правил прийому.

 

Подання документів в електронній формі

Вступники на денну  та заочну форми навчання ОС “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

Перелік документів

При подачі оригіналів документів для  здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти вступник подає наступні документи:

– заява, підписана особисто вступником;

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– результат національного мультипредметного тесту (НМТ) або сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2019, 2020 та 2021 років;

– 3 копії документа, що посвідчує особу, та довідки про місце реєстрації вступника;

– 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності);

– копія приписного свідоцтва або військового квитка.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

У Хмельницькому національному університеті  буде створений інформаційно-консультаційний центрякий у період вступної кампанії безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів та подачі ними електронних заяв у всі ВНЗ України. Центр буде розміщено в 3-му корпусі, аудиторія 103.

Детальніше про подачу та розгляд електронної заяви вступників до Хмельницького національного університету!

Загальна інформація для вступників на базі повної загальної середньої освіти

-Перелік спеціальностей, на які оголошується набір у 2022 році

Все про національний мультипредметний тест у 2022 році

-Тести для визначення професійної спрямованості вступників з переліку спеціальностей для навчання у Хмельницькому національному університеті 

-Реєстрація та графік проведення творчих конкурсів

-Розклад вступних випробувань (тестування із загальноосвітніх предметів) для всіх спеціальностей, зазначених в правилах прийому до Хмельницького національного університету на навчання за ступенем бакалавра (для пільгових категорій вступників).

-Програми творчих конкурсів

-Спеціальні умови вступу до Хмельницького національного університету

-Збірники тестових завдань для осіб, що мають право на складання вступних іспитів в університеті