Програми творчих конкурсів  для здобуття ОС бакалавра на базі повної загальної середньої освіти

– “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

– “Дизайн“ (Творчий конкурс (лише за кошти фізичних та юридичних осіб)

– “Архітектура та містобудування

– “Фізична культура і спорт