– “Агроінженерія“.

– “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація“.

– “Екологія“.

– “Професійна освіта. Транспорт” .

– “Професійна освіта. Швейні вироби”.

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології” .

– “Середня освіта. Біологія та здоров’я людини” .

– “Фізична терапія, ерготерапія“.

– “Фізична культура і  спорт. Середня освіта (Фізична культура)“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом та економіка праці”.

– “Економіка”. ОП: “Економіка і аналітика бізнесу“ та “Економічна кібернетика“.

– “Економіка”. Спеціалізації: “Еконмічна безпека.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Освітня програма: “Управління підприємницькою діяльністю“.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Освітня програма: “Торгівля“.

– “Маркетинг”.

– “Менеджмент”.

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Облік і оподаткування“.

– “Готельно-ресторанна справа“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації:  “Машини та апарати легкої промислововсті”“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації:  “Машини та апарати харчових виробництв“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації:  “Мехатроніка та робототехніка галузі“.

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент)“.

– “Цивільна безпека“.

– “Прикладна механіка“.

– “Матеріалознавство“.

– “Автомобільний транспорт“.

– “Комп’ютерна інженерія” Освітня програма: “Програмування та комп’ютерні системі і мережі”.

– “Комп’ютерна інженерія” .

– “Інформаційні системи та технології”.

– “Комп’ютерні науки”.

– “Інженерія програмного забезпечення”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Хімічні технології та інженерія”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація “Дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів“.

– “Дизайн“.

– “Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини)“.

– “Міжнародні економічні відносини (Міжнародна логістика та митна справа)“.