Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС магістра

Факультет інформаційних технологій

– “Інженерія програмного забезпечення” .

– “Комп’ютерна інженерія: Програмування та комп’ютерні системи і мережі”.

– “Комп’ютерна інженерія: Комп’ютерна інженерія та програмування”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Комп’ютерні науки”.

– “Кібербезпека”.

Факультет технологій та дизайну

– “Дизайн” .

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація “Проектування взуття і галантерейних виробів“.

– “Хімічні технології та інженерія “.

– “Хімія“.

Факультет інженерної механіки

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Галузеве машинобудування” Освітня програма: “Машини і апарати легкої промисловості“.

– “Галузеве машинобудування”. Освітня програма: “Машини і апарати харчових виробництв“.

– “Цивільна безпека“.

– “Матеріалознавство“.

– “Прикладна механіка”. Освітня програма: “Технології машинобудування“.

Факультет міжнародних відносин

– “Філологія”. Освітня програма: “Германська філологія та перекладознавство: англійська мова тадруга іноземна мова“.

– “Середня освіта. Англійська мова і література“.

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Освітня програма:”Країнознавство“.

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Освітня програма: “Міжнародна інформація“.

– “Міжнародні економічні відносини” Освітня програма(Міжнародні економічні відносини )“.

– “Туризм“.

Гуманітарно-педагогічний факультет

– “Екологія”.

– “Професійна освіта. Транспорт(Обслуговування та ремонт автомобілів)”.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)”.

– “Психологія“.

– “Соціальна робота Освітня програма: “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” .

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика”.

– “Середня освіта. Українська мова”.

– “Середня освіта. Біологія”.

– “Середня освіта. Фізична культура”.

– “Фізична культура і спорт”.

– “Філологія”.Спеціалізація: “Українська мова і література“.

– “Філологія”.Спеціалізація: “Словянські мови та літератури (переклад включно), польська мова“.

Факультет економіки і управління

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Освітня програма: “Підприємництво” .

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Освітня програма: “Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика” .

– “Економіка”. Освітня програма: “Економіка підприємства” .

– “Економіка”. Освітня програма: “Управління персоналом та економіка праці“.

– “Економіка”. Освітня програма: “Економічна кібернетика” .

– “Маркетинг” (фаховий).

– “Менеджмент” (фаховий (кафедра економіки, менеджменту та адміністрування).

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Облік і оподаткування“.