Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС магістра

Факультет інформаційних технологій

– “Інженерія програмного забезпечення

– “Комп’ютерна інженерія. Освітня програма: Комп’ютерна інженерія та програмування

– “Телекомунікації та радіотехніка

– “Комп’ютерні науки

– “Кібербезпека

– “Інформаційні системи і технології

–“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Факультет технологій та дизайну

– “Дизайн

– “Технології легкої промисловості”. Освітня програма: “Конструювання та технології швейних виробів

– “Технології легкої промисловості”. Освітня програма: “Проектування взуття і галантерейних виробів

– “Хімічні технології та інженерія

 

Факультет інженерії, транспорту та архітектури

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Галузеве машинобудування” Освітня програма: “Машини і апарати легкої промисловості“

– “Галузеве машинобудування”. Освітня програма: “Машини і апарати харчових виробництв“

– “Цивільна безпека

– “Матеріалознавство

– “Прикладна механіка”. Освітня програма: “Технології машинобудування

 

Факультет міжнародних відносин і права

– “Філологія”. Освітня програма: “Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова

“Середня освіта. Англійська мова і література“

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Освітня програма: “Міжнародна інформація

– “Міжнародні економічні відносини” Освітня програма (Міжнародні економічні відносини)

 

Гуманітарно-педагогічний факультет

– “Екологія

– “Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)

– “Соціальна робота. Освітня програма: “Соціальна робота. Соціальна педагогіка

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика

– “Середня освіта. Біологія та здоров’я людини

– “Філологія”.Спеціалізація: “Українська мова і література

– “Філологія”. Спеціалізація: “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

 

Факультет економіки і управління

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Освітня програма: “Підприємництво

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Освітня програма: “Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика

– “Економіка”. Освітня програма: “Економіка підприємства

– “Економіка”. Освітня програма: “Управління персоналом та економіка праці

– “Економіка”. Освітня програма: “Економічна кібернетика

– “Маркетинг

– “Фінанси, банківська справа та страхування

– “Облік і оподаткування

 

Факультет здоров’я, психології, фізичної культури та спорту

– “Психологія

– “Середня освіта. Фізична культура

– “Фізична культура і спорт

 

Факультет управління, адміністрування та туризму

– “Менеджмент. Освітня програма: “Менеджмент організацій

– “Менеджмент. Освітня програма: “Бізнес-адміністрування

– “Туризм