Правила прийому до університету

Правила прийому до Хмельницького національного університету в 2021 році (від 29.12.2020р.)

Додатки:

 • Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка при вступі до Хмельницького національного університету (Додаток 1)
 • Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється та формування та розміщення державного замовлення (Додаток 2)
 • Таблиця переведення бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (Додаток 3)
 • Перелік ЗНО та вагові коефіцієнти на бюджетні конкурсні пропозиції Хмельницького національного університету за ОС бакалавр (Додаток 4)
 • Перелік ЗНО та вагові коефіцієнти на небюджетні конкурсні пропозиції Хмельницького національного університету за ОС бакалавр (Додаток 4a)
 • Перелік спеціальностей та освітніх програм Хмельницького національного університету за ОС бакалавр (вступ на базі диплому молодшого спеціаліста) (Додаток 5)
 • Перелік спеціальностей та освітніх програм Хмельницького національного університету (магістр) (Додаток 6)
 • Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Хмельницького національного університету (Додаток 7)
 • Правила прийому на навчання до аспірантури (Додаток 8)
 • Спеціальності Хмельницького національного університету, при вступі на які можна отримати додаткові бали за участь в олімпіадах (Додаток 9)
 • Перелік спеціальностей, за якими державний замовник рішенням конкурсної комісії доводить Хмельницькому національному університету фіксований (загальний) обсяг державного замовлення (Додаток 10)
 • Інформація про  акредитацію  спеціальностей Хмельницького національного університету (Додаток 11)
 • Правила поселення абітурієнтів в гуртожитки університету (Додаток 12)
 • Порядок прийому для здобуття вищої освіти у Хмельницькому національному університеті осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Додаток 13)
 • Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (Додаток 14)