Правила прийому до університету

Правила прийому до Хмельницького національного університету в 2019 році (зі змінами та доповненнями від 26.06.2019р.)

 1. Перелік спеціальностей та освітніх програм (бакалавр, магістр) Хмельницького національного університету (Додаток 1)
 2. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників на основі ПЗСО (Додаток 2)
 3. Перелік ЗНО та вагові коефіцієнти на спеціальності  та освітні програми Хмельницького національного університету за ОС бакалавра (Додаток 3)
 4. Перелік спеціальностей Хмельницького національного університету,  яким надається особлива підтримка (Додаток 4)
 5. Перелік спеціальностей та освітніх програм Хмельницького національного університету (магістр) з спорідненими спеціальностями (бакалавр) (Додаток 5)
 6. Перелік спеціальностей Хмельницького національного університету із державним замовленням (Додаток 6)
 7. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Хмельницького національного університету (Додаток 7)
 8. Правила прийому на навчання до аспірантури (Додаток 8)
 9. Таблиця відповідності середнього бала документа про освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали  (Додаток 9)
 10. Алгоритм адресного розміщення  Державного замовлення (Додаток 10)
 11. Спеціальності Хмельницького національного університету, при вступі на які можна отримати додаткові бали за участь в олімпіадах (Додаток 11)
 12. Перелік спеціальностей, за якими державний замовник рішенням конкурсної комісії доводить Хмельницькому національному університету фіксований (загальний) обсяг державного замовлення (Додаток 12)
 13. Перелік акредитованих спеціальностей Хмельницького національного університету (Додаток 13)
 14. Правила поселення абітурієнтів в гуртожитки університету (Додаток 14)