Правила та умови вступу  на навчання до аспірантури та докторантури

Обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів у 2021 році

Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка»
Спеціальність – 011 «Освітні, педагогічні науки”

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка»
Спеціальність – 015 «Професійна освіта» (за спеціалізціями)

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність – 051 «Економіка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність – 053 «Психологія»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури га третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління і адміністрування»
Спеціальність – 073 «Менеджмент»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 075 «Маркетинг»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки»
Освітня програма – “Комп’ютерні науки на інформаційні технології”

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія»
Освітня програма – “Комп’ютерна інженерія”

ПРОГРАМА додаткового вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія»
Освітня програма – “Комп’ютерна інженерія”

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування» (за спеціалізаціями)

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 17 «Електроніка та електротехніка»
Спеціальність – 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань -18 “Виробництво та технології”
Спеціальність -182 “Технології легкої промисловості” (за спеціалізаціями)

Докторантура

Цільова підготовка докторів наук:

  • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  • 051 Економіка
  • 131 Прикладна механіка
  • 133 Галузеве машинобудування