Хмельницький національний університет у 2021 році оголошує набір студентів до магістратури за  спеціальностями на основі освітніх рівнів Бакалавр/Спеціаліст/Магістр.

Форма навчання – денна, заочна, дистанційна.  Тривалість навчання – 1,5-2 роки.

Вступ на основі ОС магістр/ОКР спеціаліст  відбувається за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 УМОВИ ВСТУПУ ДО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ОС бакалавра за всіма формами навчання  вступники подають заяви лише в електронній формі. Хронологічні рамки вступної кампанії до магістратури:

 • Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 11 травня 2021 року;
 • Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування о 18:00 03 червня 2021 р. 
 • Основна сесія вступного випробування з іноземної мови відбудеться – 30 червня 2021 року;

Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2021 року;

– Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (пільгові категорії вступників) – з 22 червня до 25 червня 2021 року;

– Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту – з 15 липня до 23 липня 2021 року;

– Строки проведення фахових випробувань – з 19 липня до 30 липня 2021 року;

– Рекомендації для зарахування на бюджет  не пізніше 02 серпня 2021 року;

– Виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) до 18:00  7 серпня 2021 року;

– Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 12 серпня 2021 року;

–  Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 19 серпня 2021 року.

Терміни додаткового прийому заяв та документів у паперовій формі, вступних випробувань, що проводить Хмельницький національний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем вищої освіти «магістр» для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:

Етап 1

 • Початок прийому заяв та документів – 09 серпня 2021 року;
 • Закінчення прийому заяв та документів-  25 серпня 2021 року;
 • Строки проведення фахових випробувань – 26-27 серпня 2021 року;
 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 28 серпня 2021 року;
 • Виконання вступниками вимог до зарахування – не пізніше 30 серпня 2021 року;
 • Терміни зарахування вступників не пізніше 01 вересня 2021 року

Етап 2

 • Початок прийому заяв та документів – 07 вересня 2021 року;
 • Закінчення прийому заяв та документів – 27 вересня 2021 року;
 • Строки проведення фахових випробувань – 27-28 вересня 2021 року;
 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 вересня 2021 року;
 • Виконання вступниками вимог до зарахування – не пізніше 30 вересня 2021 року;
 • Терміни зарахування вступників – не пізніше 01 жовтня 2021 року.

Документи для вступу

Під час подання заяви  до ХНУ вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу(відповідно Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
 • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (3 шт.);
 • копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (3 шт.);
 • копію військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Контактна інформація: дзвонити ☏ (0382) 67 27 55, (067) 122 68 60, email: pkkhnu@ukr.net

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАБІР У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ОС “МАГІСТР”

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

121 «Інженерія програмного забезпечення» (денна)

122 «Комп’ютерні науки» (денна)

123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма: «Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж» (денна)

123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма: «Комп’ютерна інженерія та програмування» (термін навчання 1 р. 9 м.) (денна)

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (денна).

 Факультет технологій та дизайну

022 «Дизайн» (денна і заочна)

102 «Хімія» (денна і заочна)

161 «Хімічні технології та інженерія» (денна і заочна)

182 «Технології легкої промисловості». Освітня програма: « Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів» (денна, заочна, дистанційна)

182 «Технології легкої промисловості». Освітня програма: «Проектування взуття та галантерейних виробів» (денна, заочна, дистанційна)

 Факультет інженерної механіки

131 «Прикладна механіка».  Освітня програма: «Технології машинобудування» (денна і заочна)

132 «Матеріалознавство» (денна і заочна)

133 «Галузеве машинобудування». Освітня програма: «Машини та апарати харчових виробництв» (денна і заочна)

133 «Галузеве машинобудування». Освітня програма: «Машини та апарати легкої промисловості» (денна і заочна)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Освітня програма: « Електропобутова техніка» (денна і заочна)

263 «Цивільна безпека». Освітня програма: «Охорона праці (за галузями)» (денна і заочна)

 Факультет міжнародних відносин

014.02 «Середня освіта. Англійська мова і література (денна)

035 «Філологія». Освітня програма: «Германська філологія та перекладознавство: англійська мова тадруга іноземна мова (денна і заочна)

242 «Туризм» (денна)

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Освітня програма: «Країнознавство» (денна)

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Освітня програма: «Міжнародна інформація» (денна)

292 «Міжнародні економічні відносини». Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини» (денна)

Гуманітарно-педагогічний факультет

014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та технології». Спеціалізація «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» (денна і заочна)

014.11 «Середня освіта. Фізична культура» (денна і заочна)

015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)» (денна і заочна)

015.38 «Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)» (денна і заочна)

017 «Фізична культура і спорт» (денна і заочна)

035.01 «Філологія». Спеціалізація: «Українська мова і література» (денна і заочна)

035.033 «Філологія». Спеціалізація: «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), польська мова» (денна і заочна)

053 «Психологія» (денна і заочна)

101 «Екологія» (денна і заочна)

231 «Соціальна робота» Освітня програма: “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” (денна і заочна)

 Факультет економіки і управління

051 «Економіка». Освітня програма: «Економіка підприємства» (денна, заочна, дистанційна)

051 «Економіка». Освітня програма: «Управління персоналом та економіка праці» (денна, заочна, дистанційна)

051 «Економіка». Освітня програма: «Економічна кібернетика» (денна, заочна, дистанційна)

071 «Облік і оподаткування» (денна, заочна, дистанційна)

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна, заочна, дистанційна)

073 «Менеджмент» Освітня програма: “Бізнес-адміністрування” (денна, заочна, дистанційна)

073 «Менеджмент» Освітня програма: ” Менеджмент організацій” (денна, заочна, дистанційна)

075 «Маркетинг» (денна, заочна, дистанційна)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма: «Підприємництво» (денна, заочна, дистанційна)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма: «Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика» (денна, заочна, дистанційна).