Хмельницький національний університет у 2022 році оголошує набір студентів до магістратури

на основі освітніх рівнів Бакалавр/Спеціаліст/Магістр.

Форма навчання – денна, заочна, дистанційна.  Тривалість навчання – 1,5-2 роки.

Спеціальності галузі 05, 07, 29, при вступ на які необхідно скласти МТНК

(вступ на основі магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК), фахового іспиту, мотиваційного листа – на бюджет та контракт)

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація (освітня програма)
051 Економіка Економіка підприємства
Економічна кібернетика
Управління персоналом та економіка праці
053 Психологія Психологія
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент організацій
Бізнес-адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво
Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, на які можна вступити без МТНК

(на основі фахового іспиту та мотиваційного листа – на бюджет, на основі мотиваційного листа на контракт)

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
014.11 Середня освіта. Фізична культура Середня освіта (фізична культура)
014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика
014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини Середня освіта. Біологія та здоров’я людини
014.021 Середня освіта. Англійська мова і література Середня освіта. Англійська мова і література
015.36 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості
015.38 Професійна освіта. Транспорт Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
022 Дизайн Дизайн
035.01 Філологія. Українська мова та література Філологія (Українська мова та література)
035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова
101 Екологія Екологія
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія та програмування
125 Кібербезпека Кібербезпека
126 Інформаційні системи і технології Інформаційні системи і технології
131 Прикладна механіка Технології машинобудування
132 Матеріалознавство Відновлення та технічний сервіс автомобілів
133 Галузеве машинобудування Машини та апарати харчових виробництв
Машини та апарати легкої промисловості
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
182 Технології легкої промисловості Конструювання та технології швейних виробів
Проектування взуття та галантерейних виробів
231 Соціальна робота Соціальна робота. Соціальна педагогіка
242 Туризм Туризм
263 Цивільна безпека Охорона праці  (за галузями)

Терміни вступної кампанії до магістратури:

  • Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня 2022 року;
  • Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня 2022 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;
  • Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності проводиться у період з 07 вересня до 10 вересня 2022 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.

Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 серпня 2022 року (https://vstup.edbo.gov.ua/);

– Прийом заяв та документів  – з 16 серпня до 15 вересня 2022 року;

 – Рекомендації для зарахування на бюджет  не пізніше 20 вересня 2022 року;

– Виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) до 18:00  24 вересня 2022 року;

– Наказ про зарахування вступників за державним замовленням – 25 вересня 2022 року;

–  Наказ зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2022 року.

 

Під час подання заяви  до ХНУ вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу, та довідку по місце реєстрації вступника (3 шт);
  • копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (3 шт.);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • результат магістерського тесту навчальної компетентності;
  • копію військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Контактна інформація: дзвонити ☏ (0382) 67 27 55, (067) 122 68 60, email: pkkhnu@ukr.net

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАБІР  ЗА ОС “МАГІСТР” НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ ОС “БАКАЛАВР”

Факультет інформаційних технологій

121 «Інженерія програмного забезпечення» (денна)

122 «Комп’ютерні науки» (денна)

123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма: «Комп’ютерна інженерія та програмування» (термін навчання 1 р. 9 м.) (денна)

125 «Кібербезпека» (денна)

126 «Інформаційні системи та технології» (денна)

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (денна)

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (денна)

 Факультет технологій та дизайну

022 «Дизайн» (денна і заочна)

161 «Хімічні технології та інженерія» (денна і заочна)

182 «Технології легкої промисловості». Освітня програма: «Конструювання та технології швейних виробів» (денна, заочна, дистанційна)

182 «Технології легкої промисловості». Освітня програма: «Проектування взуття та галантерейних виробів» (денна, заочна, дистанційна)

Факультет інженерії, транспорту та архітектури 

131 «Прикладна механіка».  Освітня програма: «Технології машинобудування» (денна і заочна)

132 «Матеріалознавство» Освітня програма: «Відновлення та технічний сервіс автомобілів» (денна і заочна)

133 «Галузеве машинобудування». Освітня програма: «Машини та апарати харчових виробництв» (денна і заочна)

133 «Галузеве машинобудування». Освітня програма: «Машини та апарати легкої промисловості» (денна і заочна)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (денна і заочна)

263 «Цивільна безпека». Освітня програма: «Охорона праці (за галузями)» (денна і заочна)

Факультет міжнародних відносин і права

014.021 «Середня освіта. Англійська мова і література (денна)

035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Освітня програма: «Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова (денна і заочна)

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (денна)

292 «Міжнародні економічні відносини». Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини» (денна)

Гуманітарно-педагогічний факультет

014.05 «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Спеціалізація «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» (денна)

014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та технології». Спеціалізація «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» (денна і заочна)

015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)» (денна і заочна)

015.38 «Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)» (денна і заочна)

035.01 «Філологія». Спеціалізація: «Українська мова і література» (денна і заочна)

035.033 «Філологія». Спеціалізація: «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), польська мова» (денна і заочна)

101 «Екологія» (денна і заочна)

231 «Соціальна робота» Освітня програма: “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” (денна і заочна)

 Факультет економіки і управління

051 «Економіка». Освітня програма: «Економіка підприємства» (денна, заочна, дистанційна)

051 «Економіка». Освітня програма: «Управління персоналом та економіка праці» (денна, заочна, дистанційна)

051 «Економіка». Освітня програма: «Економічна кібернетика» (денна, заочна, дистанційна)

071 «Облік і оподаткування» (денна, заочна, дистанційна)

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна, заочна, дистанційна)

075 «Маркетинг» (денна, заочна, дистанційна)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма: «Підприємництво» (денна, заочна, дистанційна)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма: «Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика» (денна, заочна, дистанційна).

Факультет здоров’я, психології, фізичної культури та спорту

014.11 «Середня освіта. Фізична культура» (денна і заочна)

017 «Фізична культура і спорт» (денна і заочна)

053 «Психологія» (денна і заочна)

Факультет управління, адміністрування та туризму

073 «Менеджмент» Освітня програма: “Бізнес-адміністрування” (денна, заочна)

073 «Менеджмент» Освітня програма: ” Менеджмент організацій” (денна, заочна)

242 «Туризм» (денна, заочна)