Інформаційні матеріали спеціальностей університету

Інформаційні матеріали та перелік спеціальностей (спеціалізацій) університету та предметів ЗНО для вступу в 2018 році

Спеціальність (Спеціалізація) Конкурсні предмети Факультет
Q 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) Українська мова і література, математика, фізика або біологія ГПФ
014 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література, історія України, географія або іноземна мова ГПФ
Q 014 Середня освіта (Фізична культура) Українська мова і література, білолгія, історія України або географія + творчий залік ГПФ
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Українська мова і література, біологія, математика або хімія ГПФ
014 Середня освіта (Інформатика) Українська мова і література, математика, фізика або іноземна мова ФПКТС
Q 014 Середня освіта (Англійська мова та література) Українська мова і література, іноземна мова, історія України  або географія ФМВ
Q 015 Професійна освіта (Транспорт) Українська мова і література, математика, фізика або іноземна мова ГПФ
022 Дизайн Українська мова і література, історія України, творчий конкурс ФТіД
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Українська мова і література, історія України, творчий конкурс ГПФ
017 Фізична культура і спорт (Фітнес спортивного спрямування) Українська мова і література, біологія, творчий конкурс ГПФ
 Q 052 Політологія Українська мова і література, історія України, математика або іноземна мова ФМВ
Q 053 Психологія Українська мова і література, біологія, іноземна мова або математика ГПФ
Q 227 Фізична терапія, ерготерапія Українська мова і література, біологія, фізика або іноземна мова ГПФ
Q 231 Соціальна робота (Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація) Українська мова і література, історія України, математика або іноземна мова ГПФ
Q 035 Філологія (Українська мова та література) Українська мова і література, іноземна мова, історія України або географія ГПФ, ФЗДН
035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), польська мова) Українська мова і література, іноземна мова, історія України або географія ГПФ
Q 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) Українська мова і літератураіноземна мова, історія України або географія ФМВ
035 Філологія (Прикладна лінгвістика) Українська мова і літератураіноземна мова, історія України або географія ФМВ
Q 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація) Українська мова і літератураіноземна мова, історія України або математика ФМВ
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство) Українська мова і літератураіноземна мова, історія України або математика ФМВ
Q 292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини) Українська мова і літератураіноземна мова, математика або географія ФМВ
Q 292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародна логістика та митна справа) Українська мова і літератураіноземна мова, математика або географія ФМВ
242 Туризм Українська мова і літератураіноземна мова, математика або географія ФМВ
081 Право Українська мова і література, історія України, іноземна мова або математика ФМВ
Q 051 Економіка (Економічна кібернетика) Українська мова і літератураматематика, географія або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q 051 Економіка (Економіка і аналітика бізнесу) Українська мова і літератураматематика, географія або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q 051 Економіка (Управління персоналом і економіка праці) Українська мова і література, математика, географія або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q 071 Облік і оподаткування Українська мова і літератураматематика, географія або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q 072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова і літератураматематика, географія або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Управління підприємницькою діяльністю) Українська мова і літератураматематика, географія або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Торгівля) Українська мова і літератураматематика, географія або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q 075 Маркетинг Українська мова і літератураматематика, географія або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q 073 Менеджмент Українська мова і літератураматематика, географія або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
281 Публічне управління та адміністрування Українська мова і література, математика, історія України або іноземна мова ФЕУ
241 Готельно-ресторанна справа Українська мова і література, іноземна мова, математика або географія ФЕУ
111 Математика Українська мова і література, математика, фізика  або іноземна мова ФПКТС
113 Прикладна математика Українська мова і література, математика, іноземна мова або фізика ФПКТС
121 Інженерія програмного забезпечення Українська мова і література, математика, іноземна мова або фізика ФПКТС
Q 122 Комп’ютерні науки Українська мова і літератураматематика, іноземна мова або фізика ФПКТС, ФЗДН
123 Комп’ютерна інженерія Українська мова і літератураматематика, іноземна мова або фізика ФПКТС
125 Кібербезпека Українська мова і літератураматематика, іноземна мова або фізика ФПКТС
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова і література, математика, іноземна мова або фізика ФПКТС
172 Телекомунікації та радіотехніка Українська мова і літератураматематика, іноземна мова або фізика ФПКТС
Q 131 Прикладна механіка Українська мова і літератураматематика, іноземна мова або фізика ФІМ
 Q 132 Матеріалознавство (Відновлення та технічний сервіс автомобілів) Українська мова і літератураматематика, іноземна мова або фізика ФІМ
Q 133 Галузеве машинобудування (Комп’ютерне моделювання та інженерія обладнання і технологічних процесів харчових виробництв) Українська мова і літератураматематика, іноземна мова або фізика ФІМ
133 Галузеве машинобудування (Мехатроніка і роботехніка галузі) Українська мова і літератураматематика, іноземна мова або фізика ФІМ
Q 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова і літератураматематика, іноземна мова або фізика ФІМ
Q 263 Цивільна безпека (Охорона праці) Українська мова і літератураматематика, біологія або фізика ФІМ
274 Автомобільний транспорт Українська мова і літератураматематика, іноземна мова або фізика ФІМ
Q 101 Екологія Українська мова і література, біологія, географія або хімія ГПФ, ФЗДН
102 Хімія Українська мова і література, хімія, математика або фізика ФТіД
Q 161 Хімічні технології та інженерія Українська мова і література, математика, біологія або хімія ФТіД
Q 182 Технології легкої промисловості (Конструювання та моделювання швейних виробів) Українська мова і література, математика, хімія або фізика ФТіД, ФЗДН
Q 182 Технології легкої промисловості (Дизайн та проектування взуття і галантерейних виробів) Українська мова і літератураматематика, хімія або фізика ФТіД, ФЗДН
208 Агроінженерія Українська мова і література, математика, іноземна мова або фізика ФІМ
191 Архітектура та містобудування Українська мова і література, математика, творчий конкурс ФІМ

Q підготовка за денною та заочною (дистанційною) формами навчання.

Мінімальний прохідний бал із усіх предметів ЗНО  сертифікатів 2016, 2017 та 2018 років – 100 балів.

Скорочені назви факультетів

Факультет економіки і управління (ФЕУ).

Гуманітарно-педагогічний факультет (ГПФ).

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем (ФПКТС).

Факультет міжнародних відносин (ФМВ).

Факультет інженерної механіки (ФІМ).

Факультет технологій і дизайну (ФТіД).

Факультет заочно-дистанційного навчання (ФЗДН).

Адреса приймальної комісії ХНУ:

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, корпус 3, вестибюль.

тел. (0382) 67-27-55, 0671226860

e-mail: pkkhnu@ukr.net; skype: pkkhnu1;

сайт приймальної комісії: prk.khnu.km.ua

Сторінки ХНУ в соціальних мережах:

https://www.facebook.com/groups/khnupk/