Інформаційні матеріали спеціальностей університету

Інформаційні матеріали та перелік спеціальностей (спеціалізацій) університету та предметів ЗНО для вступу в 2017 році

Спеціальність (Спеціалізація) Конкурсні предмети Факультет
Q Середня освіта (Трудове навчання та технології) Українська мова і література, історія України, математика або географія ГПФ
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література, історія України, географія або англійська мова ГПФ
Q Середня освіта (Фізична культура, основи здоров’я) Українська мова і література, історія України, творчий конкурс ГПФ
Середня освіта (Біологія) Українська мова і література, біологія, історія України або хімія ГПФ
Середня освіта (Інформатика) Українська мова і література, математика, історія України або іноземна мова ФПКТС
Q Середня освіта (Англійська мова та література) Українська мова і література, історія України, англійська мова або географія ФМВ
Q Професійна освіта (Транспорт) Українська мова і література, історія України, математика або географія ГПФ
Дизайн Українська мова і література, історія України, творчий конкурс ФТіД
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Українська мова і література, історія України, творчий конкурс ГПФ
Фізична культура і спорт (Фітнес спортивного спрямування) Українська мова і література, біологія, творчий конкурс ГПФ
Політологія Українська мова і література, історія України, географія або іноземна мова ФМВ
Q Психологія Українська мова і література, історія України, іноземна мова або біологія ГПФ
Q Фізична терапія, ерготерапія Українська мова і література, історія України, біологія або математика ГПФ
Q Соціальна робота (Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація) Українська мова і література, історія України, біологія або іноземна мова ГПФ
Q Філологія (Українська мова та література) Українська мова і література, історія України, іноземна мова або географія ГПФ, ФЗДН
Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), польська мова) Українська мова і література, історія України, іноземна мова або географія ГПФ
Q Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) Українська мова і література, історія України, англійська мова або математика ФМВ
Філологія (Прикладна лінгвістика) Українська мова і література, історія України, англійська мова або математика ФМВ
Q Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація) Українська мова і література, історія України, іноземна мова або математика ФМВ
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство) Українська мова і література, історія України, іноземна мова або географія ФМВ
Q Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини) Українська мова і література, історія України, іноземна мова або географія ФМВ
Q Міжнародні економічні відносини (Міжнародна логістика та митна справа) Українська мова і література, історія України, іноземна мова або географія ФМВ
Туризм Українська мова і література, історія України, іноземна мова або географія ФМВ
Право Українська мова і література, історія України, іноземна мова або математика ФМВ
Q Економіка (Економічна кібернетика) Українська мова і література, математика, історія України або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q Економіка (Економіка і аналітика бізнесу) Українська мова і література, математика, історія України або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q Економіка (Управління персоналом і економіка праці) Українська мова і література, історія України, географія або математика ФЕУ, ФЗДН
Q Облік і оподаткування Українська мова і література, історія України, математика або географія ФЕУ, ФЗДН
Q Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова і література, історія України, математика або географія ФЕУ, ФЗДН
Q Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Управління підприємницькою діяльністю) Українська мова і література, історія України, математика або географія ФЕУ, ФЗДН
Q Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Торгівля) Українська мова і література, математика, історія України або географія ФЕУ, ФЗДН
Q Маркетинг Українська мова і література, історія України, математика або іноземна мова ФЕУ, ФЗДН
Q Менеджмент Українська мова і література, історія України, математика або географія ФЕУ, ФЗДН
Публічне управління та адміністрування Українська мова і література, історія України, математика або географія ФЕУ
Готельно-ресторанна справа Українська мова і література, історія України, математика або географія ФЕУ
Математика Українська мова і література, математика, фізика  або іноземна мова ФПКТС
Прикладна математика Українська мова і література, математика, іноземна мова або історія України ФПКТС
Інженерія програмного забезпечення Українська мова і література, математика, іноземна мова або історія України ФПКТС
Q Комп’ютерні науки Українська мова і література, математика, іноземна мова або історія України ФПКТС, ФЗДН
Комп’ютерна інженерія Українська мова і література, математика, іноземна мова або історія України ФПКТС
Кібербезпека Українська мова і література, математика, іноземна мова або історія України ФПКТС
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова і література, математика, фізика або історія України ФПКТС
Телекомунікації та радіотехніка Українська мова і література, математика, фізика або історія України ФПКТС
Q Прикладна механіка Українська мова і література, математика, історія України або фізика ФІМ
 Q Матеріалознавство (Відновлення та технічний сервіс автомобілів) Українська мова і література, математика, історія України або іноземна мова ФІМ
Q Галузеве машинобудування (Комп’ютерне моделювання та інженерія обладнання і технологічних процесів харчових виробництв) Українська мова і література, математика, історія України або фізика ФІМ
Галузеве машинобудування (Мехатроніка і роботехніка галузі) Українська мова і література, математика, історія України або фізика ФІМ
Q Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова і література, математика, історія України або фізика ФІМ
Q Цивільна безпека (Охорона праці) Українська мова і література, історія України, математика або географія ФІМ
Автомобільний транспорт Українська мова і література, математика, історія України або географія ФІМ
Q Екологія Українська мова і література, біологія, географія або історія України ГПФ, ФЗДН
Хімія Українська мова і література, математика, хімія або біологія ФТіД
Q Хімічні технології та інженерія Українська мова і література, математика, хімія або біологія ФТіД
Q Технології легкої промисловості (Конструювання та моделювання швейних виробів) Українська мова і література, історія України, біологія або математика ФТіД, ФЗДН
Q Технології легкої промисловості (Дизайн та проектування взуття і галантерейних виробів) Українська мова і література, історія України, біологія або математика ФТіД, ФЗДН
Агроінженерія Українська мова і література, історія України, математика або географія ФІМ
Архітектура та містобудування Українська мова і література, історія України, творчий конкурс ФІМ

Q підготовка за денною та заочною (дистанційною) формами навчання.

Мінімальний прохідний бал із усіх предметів ЗНО  сертифікатів 2016 та 2017 років – 100 балів.

Скорочені назви факультетів

Факультет економіки і управління (ФЕУ).

Гуманітарно-педагогічний факультет (ГПФ).

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем (ФПКТС).

Факультет міжнародних відносин (ФМВ).

Факультет інженерної механіки (ФІМ).

Факультет технологій і дизайну (ФТіД).

Факультет заочно-дистанційного навчання (ФЗДН).

Адреса приймальної комісії ХНУ:

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, корпус 3, вестибюль.

тел. (0382) 67-27-55, 0671226860

e-mail: pkkhnu@ukr.net; skype: pkkhnu1;

сайт приймальної комісії: prk.khnu.km.ua

Сторінки ХНУ в соціальних мережах:

vk.com/khnupk