Графік вступних випробувань

Розклад проведення творчих конкурсів, визначення рівня фізичної підготовки та тестування з загальноосвітніх предметів для осіб, зазначених в умовах прийому МОН України на навчання за ступенем «бакалавр».


Розклад фахових вступних випробувань на навчання за ступенем «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» (скорочена (денна та заочна) форма навчання). Розклад іспитів для вступу до аспірантури.


Розклад вступних випробувань (тестування) з іноземної мови, фахові та додаткові фахові іспити для вступу до магістратури (денна, заочна (дистанційна) форма навчання).

Розклад вступних випробувань (тестування) з іноземної мови, фахові та додаткові фахові іспити для вступу на базі диплому “молодшого спеціаліста” для здобуття ступеня “бакалавра”, на базі диплому бакалавра, спеціаліста та магістра для вступу до магістратури виключно за кошти фізичних та юридичних осіб (заочна (дистанційна) форма навчання). ДОДАТКОВИЙ НАБІР.