Графік вступних випробувань

Розклад проведення творчого конкурсу, визначення рівня фізичної підготовки, тестування з загальноосвітніх предметів для осіб, зазначених в умовах прийому МОН України на навчання за ступенем «бакалавр».


Розклад фахових вступних випробувань на навчання за ступенем «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» (скорочена (денна та заочна) форма навчання).


Розклад вступних випробувань (тестування) з іноземної мови та фахові іспити для вступу за ос «магістр» (заочна (дистанційна) форма навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб (перший етап прийому магістрів).


Розклад фахових вступних випробувань (тестування) для спеціальностей галузей підготовки: «соціальні та поведінкові науки», «сфера обслуговування», «міжнародні економічні відносини» та додаткові фахові іспити для вступу на іншу спеціальність (перехресний вступ) за ос «магістр» (денна та заочна форми навчання). Розклад іспитів для вступу до аспірантури.


Розклад вступних випробувань (тестування) з іноземної мови та фахові іспити  на навчання за ступенем «магістр» (денна та заочна форми навчання).