1. Правила прийому до університету
  2. Шаблони документів для абітурієнтів та роботи відбіркових приймальних комісій
  3. Положення про приймальну комісію
  4. Положення про переводи і поновлення
  5. Ліцензійний обсяг
  6. Вартість навчання у 2022 році
  7. Максимальний обсяг державного замовлення у 2022 році на навчання за ОС “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти
  8. Максимальний обсяг державного замовлення у 2022 році на навчання за ОС “бакалавр” за скороченим терміном навчання