АЛГОРИТМ ДІЙ ВСТУПНИКА НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Максимальний обсяг державного замовлення у 2022 році на навчання за ОС “бакалавр” за скороченим терміном навчання

Приклади тестових завдань для вступу ОС “бакалавр” на основі диплома бакалавра

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.

Термін навчання на денній або заочній  формі навчання – 2-3 роки.

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється:

  • для бюджетних конкурсних пропозицій за результатами ЗНО 2019-2021 років або НМТ 2022 року з української мови та математики та мотиваційного листа;
  • для небюджетних конкурсних пропозицій за результатами ЗНО  2019-2021 р. з української мови і літератури (української мови) та математики, історії, іноземної мови, географії, біології, фізики, хімії (на вибір вступника) або НМТ 2022 року та мотиваційного листа.
  • Перелік документів:
  • оригінал диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), додаток до нього;
  • 3 копії документа, що посвідчує особу, та довідки по місце реєстрації вступника;
  • 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
  • сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 або НМТ 2022 років;
  • 6  кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копія приписного свідоцтва або військового квитка;
  • копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності).

Терміни подачі документів

Етапи вступної компанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників

https://vstup.edbo.gov.ua/

01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів  29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 23 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників  не пізніше 02 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 09 вересня 2022 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2022 року.

 

Адреса приймальної комісії ХНУ:

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, корпус № 3, вестибюль.

тел. (0382) 67-27-55, (067)122-68-60, e-mail: pkkhnu@ukr.net.

 

Перелік спеціальностей університету для вступу на скорочену форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра в 2022 році

Спеціальність Спеціалізація або  освітня програма Факультет
1 014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

014.05 Біологія та здоров’я людини

014.10 Трудове навчання та технології

014.11 Фізична культура і спорт

ГПФ

 

 

ФЗПФКС

2 015 Професійна освіта 015.36 Технологія легкої промисловості (швейні вироби) ГПФ
3 015 Професійна освіта 015.38 Транспорт ГПФ
4 017 Фізична культура і спорт ФЗПФКС
5 022 Дизайн ФТіД
6 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ГПФ
7 035 Філологія 035.01 Українська мова і література

035.033 Слов’янські мови та літератури

ГПФ
8 051 Економіка Економічна кібернетика

Економіка і аналітика бізнесу

HR-інжиніринг у бізнес-економіці

ФЕУ
9 053 Психологія ФЗПФКС
10 071 Облік і оподаткування ФЕУ
11 072 Фінанси, банківська справа та страхування ФЕУ
12 073 Менеджмент ФУАТ
13 075 Маркетинг ФЕУ
14 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління підприємницькою діяльністю

Управління торговельним бізнесом та комерційна логістика

ФЕУ
15 101 Екологія ГПФ
16 121 Інженерія програмного забезпечення ФІТ
17 122 Комп’ютерні науки ФІТ
18 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія та програмування ФІТ
19 125 Кібербезпека   ФІТ
20 126 Інформаційні системи і технології ФІТ
21 131 Прикладна механіка Технології машинобудування ФІТА
22 132 Матеріалознавство Відновлення та технічний сервіс автомобілів ФІТА
23 133 Галузеве машинобудування Робототехнічні та мехатронні системи галузі

Агропереробка та інжинірінг

ФІТА
24 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропобутова техніка ФІТА
25 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ФІТ
26 161 Хімічні технології та інженерія ФТіД
27 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі ФІТ
28 182 Технології легкої промисловості Конструювання та технології швейних виробів

Проектування взуття та галантерейних виробів

ФТіД
29 208 Агроінженерія ФІТА
30 227 Фізична терапія, ерготерапія ГПФ
31 231 Соціальна робота ГПФ
32 242 Туризм ФУАТ
33 263 Цивільна безпека Охорона праці (за галузями) ФІМ
34 274 Автомобільний транспорт ФІМ
35 281 Публічне управління та адміністрування ФУАТ
36 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ФМВП
37 292 Міжнародні економічні відносини ФМВП