ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.

Термін навчання на денній або заочній  (дистанційній) формі навчання – 2-3 роки.

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється:

  • для бюджетних конкурсних пропозицій за результатами ЗНО (НМТ) з української мови і літератури (української мови) та математики;
  • для небюджетних конкурсних пропозицій за результатами ЗНО  2019-2021 р. з української мови і літератури (української мови) та математики, історії, іноземної мови, географії, біології, фізики, хімії (на вибір вступника) або НМТ 2022 року.                                                                                              Перелік документів:
  • заява, підписана особисто вступником;
  • оригінал диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), додаток до нього;
  • 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
  • сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років;
  • 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копія приписного свідоцтва або військового квитка;
  • копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності).

Терміни подачі документів

Етапи вступної компанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів  29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 23 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників  не пізніше 02 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 09 вересня 2022 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Адреса приймальної комісії ХНУ:

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, корпус № 3, вестибюль.

тел. (0382) 67-27-55, (067)122-68-60, e-mail: pkkhnu@ukr.net.

 

Перелік спеціальностей університету для вступу на скорочену форму навчання на базі диплому молодшого спеціаліста в 2022 році

Спеціальність Спеціалізація або

освітня програма

Факультет
1 014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

014.05 Біологія та здоров’я людини

014.10 Трудове навчання та технології

014.11 Фізична культура і спорт

ГПФ
2 015 Професійна освіта 015.36 Технологія легкої промисловості (швейні вироби) ГПФ
3 015 Професійна освіта 015.38 Транспорт ГПФ
4 017 Фізична культура і спорт ФЗПФКС
5 022 Дизайн ФТіД
6 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ГПФ
7 035 Філологія 035.01 Українська мова і література

035.033 Слов’янські мови та літератури

ГПФ
8 051 Економіка Економічна кібернетика

Економіка і аналітика бізнесу

Управління персоналом і економіка праці

ФЕУ
9 053 Психологія ФЗПФКС
10 071 Облік і оподаткування ФЕУ
11 072 Фінанси, банківська справа та страхування ФЕУ
12 073 Менеджмент ФУАТ
13 075 Маркетинг ФЕУ
14 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління підприємницькою діяльністю

Управління торговельним бізнесом та комерційна логістика

ФЕУ
15 101 Екологія ГПФ
16 121 Інженерія програмного забезпечення ФІТ
17 122 Комп’ютерні науки ФІТ
18 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія та програмування

Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж

ФІТ
19 126 Інформаційні системи і технології ФІТ
20 131 Прикладна механіка Технології машинобудування ФІТА
21 132 Матеріалознавство Відновлення та технічний сервіс автомобілів ФІТА
22 133 Галузеве машинобудування Робототехнічні та мехатронні системи галузі

Агропереробка та інжинірінг

ФІТА
23 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропобутова техніка ФІТА
24 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ФІТ
25 161 Хімічні технології та інженерія ФТіД
26 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні технології

Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі

ФІТ
27 182 Технології легкої промисловості Конструювання та технології швейних виробів

Проектування взуття та галантерейних виробів

ФТіД
28 208 Агроінженерія ФІТА
29 227 Фізична терапія, ерготерапія ГПФ
30 231 Соціальна робота ГПФ
31 242 Туризм ФУАТ
32 263 Цивільна безпека Охорона праці (за галузями) ФІМ
33 274 Автомобільний транспорт ФІМ
34 281 Публічне управління та адміністрування ФУАТ
35 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ФМВП
36 292 Міжнародні економічні відносини ФМВП