Хмельницький національний університет – найбільший на Поділлі вищий навчальний заклад, який готує спеціалістів з багатьох спеціальностей  і проводить навчальну, методичну, наукову та виховну роботу. Університет був заснований у 1962 році. За час свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який має найвищий ІV рівень акредитації.

Місія діяльності Університету полягає у якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій України кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій. Місія університету відображає інтереси всіх учасників освітнього процесу. З одного боку, вона передбачає задоволення потреб ринку в професійних кадрах, з іншого – задоволення потреб студентів і викладачів щодо їх всебічного професійного розвитку.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 7 факультетів, що забезпечують навчання за 55 спеціальностями, в тому числі: математика, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія, прикладна математика, комп’ютерні науки, кібербезпека, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, прикладна механіка, телекомунікації та радіотехніка, матеріалознавство, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, цивільна безпека, автомобільний транспорт, хімічні технології та інженерія, хімія, екологія, агроінженерія, архітектура та містобудування, технології легкої промисловості, професійна освіта (транспорт) середня освіта (трудове навчання та технології). Сьогодні в університеті за 55 спеціальностями навчається більше 7 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 72 доктори та 450 кандидатів наук.

У Хмельницькому національному університеті впроваджено ступеневу систему підготовки фахівців за освітніми ступенями – бакалавр,  магістр, доктор філософії. У рамках цієї системи функціонує п’ять навчально-наукових виробничих комплексів, до складу яких входять освітні заклади I-II рівня акредитації, загальноосвітні школи та підприємства. Університет є визнаним в Україні та за її межами науковим центром, у якому працюють більше 15-ти наукових шкіл, докторантура, аспірантура, вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Хмельницький національний університет не лише активно розширює горизонти вітчизняної освіти і науки, а й наполегливо здобуває світове визнання, плідно працює у різних напрямках міжнародного співробітництва, бере активну участь у різноманітних міжнародних проектах, конференціях, програмах обміну студентами, викладачами та науковцями як у економічній, так і в технічній галузях.

На базі Інформаційно-комп’ютерного центру  функціонує авторизований учбовий центр мережева академія Сisco. Програма Cisco Networking Academy розроблена спеціалістами фірми Cisco Systems. Вона є найбільш фундаментальною і методично проробленою серед аналогічних їй в області мережевих технологій. Тому гарантує якісну підготовку спеціалістів на теорії та практиці проектування, встановлення, налагодження і технічній підтримці локальних та глобальних мереж. Навчальні курси впроваджено у навчальний процес. По завершенню курсу, студенти отримують міжнародний сертифікат мережевої академії Сisco.

В університеті на факультеті інженерної механіки впроваджено наскрізну комп’ютерну підготовку студентів на базі програмного продукту SOLIDWORKS, який використовується для моделювання різноманітних деталей та механізмів. SOLIDWORKS надає широкий спектр потужних і гнучких функціональних можливостей 3D-моделювання та інженерного проектування та дозволяє значно прискорити процес розробки виробів будь-якої складності та призначення. SOLIDWORKS в автоматизованому режимі дозволяє виконувати такі завдання як проектування обладнання, створення креслень, проведення аналізу та різноманітних інженерних розрахунків, створення анімації, рендерингу, а також перевірку відповідності конструкції реальним умовам експлуатації.

Також,  минулого року, в рамках проекту TEMPUS “Knowledge Transfer Unit” університет отримав 3D-принтери, які використовуються в навчальному процесі.

SOLIDWORKS у поєднанні з 3D-принтером представляє собою потужний інструмент майбутнього фахівця-механіка. SOLIDWORKS дає можливість змоделювати деталь, а 3D-принтер «роздрукувати» її. Студенти факультету інженерної механіки та факультету програмування, телекомунікаційних та комп’ютерних систем в повному обсязі вивчають технологію 3D-принтингу, моделюють різноманітні механізми, «друкують» окремі деталі для зборок.

В 2017 році в університеті відкрили Навчально-технічний центр Haas (HTEC) при кафедрі технології машинобудування факультету інженерної механіки. Це перший центр у західному регіоні України. Країна, яка володіє новими технологіями металообробки на верстатах з ЧПК, може розраховувати на High-Tech розвиток в дуже важливих галузях – транспорті, енергетиці, сільському господарстві, медицині, телекомунікаціях.

Відкриття Центру передбачає створення та діяльність спільного навчально-технічного центру, організованого у відповідності зі стандартами НTEC, для здійснення підготовки студентів усіх спеціальностей факультету інженерної механіки університету.

Навчання чи співробітництво з нашим університетом дозволить вам зайняти гідне місце в суспільстві, досягти найвищих результатів у вашій фаховій діяльності. Адже наш великий колектив працівників усвідомлює свою роль і відповідальність у вирішенні непростих завдань, які стоять перед нами, й докладе всіх зусиль для їх успішного виконання.