Зателефонувати
м. Хмельницький, вул. Інститутська,11, корпус №3

Шановні бакалаври, спеціалісти та магістри!

Хмельницький національний університет оголошує додатковий набір у магістратуру в 2021 році!

Вступники в магістратуру на основі диплома бакалавра, які мають результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови або успішно складуть спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту, що відбудеться 11 вересня 2021 року, зможуть претендувати на бюджет під час додаткового набору на спеціальності, яким надається особлива підтримка.

Вступники в магістратуру на основі диплома спеціаліста або магістра зможуть претендувати на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, та складають вступні іспити з іноземної мови та фаху в закладі вищої освіти.

Прийом документів буде здійснюватися:

на місця державного замовлення з 15 вересня 2021 р. до 26 вересня 2021 р.;

на контракт – з 15 вересня 2021 р. до 27 вересня 2021 р.

Фахові вступні випробування відбудуться:

27 та 28 вересня 2021 року (на місця державного замовлення та контракт);

29 вересня 2021 року (на контракт).

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка та можливий вступ на місця державного замовлення:

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Назва спеціальності
01 Освіта 014 Середня освіта (за спеціалізацією:  014.10 (Трудове навчання та технології, інформатика)
015 Професійна освіта (за спеціалізацією: 015.38 (Транспорт. Обслуговування та ремонт автомобілів)
Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
18 Виробництво та технології 182 Технології легкої промисловості

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАБІР У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ОС “МАГІСТР”  (за кошти юридичних та фізичних осіб)

Факультет інформаційних технологій

122 «Комп’ютерні науки» (денна)

123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма: «Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж» (денна)

123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма: «Комп’ютерна інженерія та програмування» (термін навчання 1 р. 9 м.) (денна)

125 «Кібербезпека » (денна)

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (денна).

 Факультет технологій та дизайну

022 «Дизайн» (денна і заочна)

161 «Хімічні технології та інженерія» (денна і заочна)

182 «Технології легкої промисловості». Освітня програма: « Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів» (денна, заочна, дистанційна)

182 «Технології легкої промисловості». Освітня програма: «Проектування взуття та галантерейних виробів» (денна, заочна, дистанційна)

 Факультет інженерії, транспорту та архітектури

131 «Прикладна механіка».  Освітня програма: «Технології машинобудування» (денна і заочна)

132 «Матеріалознавство» (денна і заочна)

133 «Галузеве машинобудування». Освітня програма: «Машини та апарати харчових виробництв» (денна і заочна)

133 «Галузеве машинобудування». Освітня програма: «Машини та апарати легкої промисловості» (денна і заочна)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Освітня програма: « Електропобутова техніка» (денна і заочна)

263 «Цивільна безпека». Освітня програма: «Охорона праці (за галузями)» (денна і заочна)

 Факультет міжнародних відносин

014.02 «Середня освіта. Англійська мова і література (денна)

035 «Філологія». Освітня програма: «Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова (денна і заочна)

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Освітня програма: «Країнознавство» (денна)

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Освітня програма: «Міжнародна інформація» (денна)

292 «Міжнародні економічні відносини». Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини» (денна)

Гуманітарно-педагогічний факультет

014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та технології». Спеціалізація «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» (денна і заочна)

015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)» (заочна)

015.38 «Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)» (денна і заочна)

035.01 «Філологія». Спеціалізація: «Українська мова і література» (денна і заочна)

035.033 «Філологія». Спеціалізація: «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), польська мова» (денна і заочна)

101 «Екологія» (денна і заочна)

231 «Соціальна робота» Освітня програма: “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” (денна і заочна)

Факультет економіки і управління

051 «Економіка». Освітня програма: «Економіка підприємства» (денна, заочна, дистанційна)

051 «Економіка». Освітня програма: «Управління персоналом та економіка праці» (денна, заочна, дистанційна)

051 «Економіка». Освітня програма: «Економічна кібернетика» (денна, заочна, дистанційна)

071 «Облік і оподаткування» (денна, заочна, дистанційна)

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна, заочна, дистанційна)

075 «Маркетинг» (денна, заочна, дистанційна)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма: «Підприємництво» (денна, заочна, дистанційна)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма: «Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика» (денна, заочна, дистанційна).

Факультет здоров’я, психології, фізичної культури та спорту

014.11 «Середня освіта. Фізична культура» (денна і заочна)

017 «Фізична культура і спорт» (денна і заочна)

053 «Психологія» (денна і заочна)

Факультет управління, адміністрування та туризму

242 «Туризм» (денна)

073 «Менеджмент» Освітня програма: “Бізнес-адміністрування” (денна, заочна, дистанційна)

073 «Менеджмент» Освітня програма: “Менеджмент організацій” (денна, заочна, дистанційна)

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ОС бакалавра за всіма формами навчання  вступники подають заяви лише в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника.

Вступники на базі ОС “магістра” та ОКР “спеціаліста” подають заяви лише у паперовій формі.

Документи для вступу

Під час подання оригіналів документів до ХНУ вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу (відповідно Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус») ;
  • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;

До заяви, вступник додає:

  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
  • копію документа, що посвідчує особу (3 шт.);
  • копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (3 шт.);
  • копію військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Контактна інформація: дзвонити ☏ (0382) 67 27 55, (067) 122 68 60, email: pkkhnu@ukr.net

Post Author: avmart