Випускникам коледжів та технікумів

 Терміни подачі документів та зарахування

Початок прийому документів – 10 липня 2019 року;

Закінчення прийому документів – до 18.00 год. 22 липня 2019 року;

Вступні фахові випробування проводяться з 23 липня до 30 липня 2019 року.

Перелік документів

– заява, заповнена особисто вступником;

– копія диплому молодшого спеціаліста і додаток до нього;

– сертифікат ЗНО з української мови та літератури (тільки при вступі на спецальностей галузі знань 07 “Управління та адміністрування” та спеціальності 051 “Економіка”);

– 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;

– 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– копія приписного свідоцтва або військового квитка;

– чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Терміни проведення конкурсного відбору та зарахування

  • Для бакалаврів на базі диплому молодшого спеціаліста:
  • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 31 липня 2019 року.
  • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:
  • за державним замовленням не пізніше 06 серпня 2019 року;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 11 серпня 2019 року.

Розрахунок конкурсного балу

  • Для вступу на всі спеціальності університету  крім спецальності галузі знань 07 “Управління та адміністрування” та спеціальності 051 “Економіка”

Конкурсний бал  (КБ) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ФВ + СБ,

де ФВ – оцінка за фахове вступне випробування (200 бальна система), СБ – середній бал документа про попередній рівень освіти (додатка до диплома молодшого спеціаліста (200 бальна система)).

  • Для вступу на спеціальності галузі знань 07 “Управління та адміністрування” та спеціальності 051 “Економіка”

Конкурсний бал  (КБ) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ФВ + СУ,

де ФВ – оцінка за фахове вступне випробування (200 бальна система), СУ – бал сертифікату ЗНО з української мови та літератури (200 бальна система).

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста

– “Агроінженерія“.

– “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація“.

– “Екологія“.

– “Професійна освіта. Транспорт” .

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології” .

– “Середня освіта. Біологія та здоров’я людини” .

– “Фізична терапія, ерготерапія“.

– “Фізична культура і  спорт. Середня освіта (Фізична культура)“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом та економіка праці”.

– “Економіка”. Спеціалізації: “Економіка і аналітика бізнесу» та “Економічна кібернетика“.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Управління підприємницькою діяльністю“.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Торгівля“.

– “Маркетинг”.

– “Менеджмент”.

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Облік і оподаткування“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації:  “Машини та апарати легкої промислововсті”, “Машини і апарати харчових виробниіцтв“.

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Цивільна безпека“.

– “Прикладна механіка“.

– “Матеріалознавство“.

– “Автомобільний транспорт“.

– “Комп’ютерна інженерія” (Інструкція для вибору тестових завдань).

– “Інженерія програмного забезпечення”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація “Дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів“.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”.

– “Дизайн“.

Тестові завдання вступних випробувань для здобуття ОС бакалавра на базі диплому молодшого спеціаліста

– “Агроінженерія”.

– “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“.

– “Екологія”.

– “Професійна освіта. Транспорт”.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”.

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології”.

– “Хімічні технології та інженерія“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом економіка праці“.

– “Економіка”. Спеціалізації: “Економіка і аналітика бізнесу» та “Економічна кібернетика”.

– “Маркетинг”.

– “Менеджмент”.

– “Облік і оподаткування“.

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації: “Машини та апарати легкої промисловості”, “Машини та апарати харчових виробництв“.

– “Прикладна механіка“.

– “Матеріалознавство“ та “Автомобільний транспорт“.

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Комп’ютерна інженерія” (Інструкція для вибору тестових завдань).

– “Інженерія програмного забезпеченя”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Фізична терапія, ерготерапія“ (Тести знаходяться у розділі “Біологія людини”  у тестових завданнях “Біологія”.

– “Середня освіта(Біологія та здоров’я людини)“ (Тести знаходяться у розділі “Біологія людини”  у тестових завданнях “Біологія”.