Випускникам коледжів та технікумів

 Терміни подачі документів та зарахування

Початок прийому документів – 12 липня 2018 року;

Закінчення прийому документів – до 18.00 год. 24 липня 2018 року;

Вступні фахові випробування проводяться з 25 липня до 31 липня 2018 року.

Перелік документів

– заява, заповнена особисто вступником;

– копія диплому молодшого спеціаліста і додаток до нього;

– 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;

– 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– копія приписного свідоцтва або військового квитка;

– чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Терміни проведення конкурсного відбору та зарахування

  • Для бакалаврів на базі диплому молодшого спеціаліста:
  • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 1 серпня 2018 року.
  • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:
  • за державним замовленням не пізніше 07 серпня 2018 року;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 11 серпня 2018 року.

Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал  (КБ) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ФВ + СБ,

де ФВ – оцінка за фахове вступне випробування (200 бальна система), СБ – середній бал документа про попередній рівень освіти (додатка до диплома молодшого спеціаліста(200 бальна система)).

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста

– “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація“.

– “Екологія“.

– “Професійна освіта. Транспорт” .

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології” .

– “Середня освіта. Біологія та здоров’я людини” .

– “Фізична терапія, ерготерапія“.

– “Фізична культура і  спорт. Середня освіта (Фізична культура)“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом та економіка праці”.

– “Економіка”. Спеціалізації: “Економіка підприємства» та “Економічна кібернетика“.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Управління підприємницькою діяльністю“.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Торгівля“.

– “Маркетинг”.

– “Менеджмент”.

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Облік і оподаткування“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації:  “Машини та апарати легкої промислововсті”, “Машини і апарати харчових виробниіцтв“.

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Цивільна безпека“.

– “Прикладна механіка“.

– “Матеріалознавство“.

– “Автомобільний транспорт“.

– “Комп’ютерна інженерія” .

– “Інженерія програмного забезпечення”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація “Дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів“.

– “Дизайн“.

Тестові завдання вступних випробувань для здобуття ОС бакалавра на базі диплому молодшого спеціаліста

– “Екологія”.

– “Професійна освіта. Транспорт”.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”.

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології”.

– “Хімічні технології та інженерія“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом економіка праці“.

– “Економіка”. Спеціалізації: “Економіка підприємства» та “Економічна кібернетика”.

– “Маркетинг”.

– “Менеджмент”.

– “Облік і оподаткування“.

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації: “Машини та апарати легкої промисловості”, “Машини та апарати харчових виробництв“.

– “Прикладна механіка“.

– “Матеріалознавство“ та “Автомобільний транспорт.

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Комп’ютерна інженерія”.

– “Інженерія програмного забезпеченя”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Фізична терапія, ерготерапія“ (Тести знаходяться у розділі “Біологія людини”  у тестових завданнях “Біологія”.