Випускникам коледжів та технікумів

Загальна інформація

 Терміни подачі документів та зарахування

Початок прийому документів – 10 липня 2019 року;

Закінчення прийому документів – до 18.00 год. 22 липня 2019 року;

Вступні фахові випробування проводяться з 23 липня до 30 липня 2019 року.

Перелік документів

– заява, заповнена особисто вступником;

– копія диплому молодшого спеціаліста і додаток до нього;

– сертифікат ЗНО з української мови та літератури (тільки при вітупі на спецальностей галузі знань 07 “Управління та адміністрування” та спеціальності 051 “Економіка”);

– 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;

– 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– копія приписного свідоцтва або військового квитка;

– чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Терміни проведення конкурсного відбору та зарахування

  • Для бакалаврів на базі диплому молодшого спеціаліста:
  • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 31 липня 2019 року.
  • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:
  • за державним замовленням не пізніше 06 серпня 2019 року;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 11 серпня 2019 року.

Розрахунок конкурсного балу

  • Для вступу на всі спеціальності університету  крім спецальності галузі знань 07 “Управління та адміністрування” та спеціальності 051 “Економіка”

Конкурсний бал  (КБ) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ФВ + СБ,

де ФВ – оцінка за фахове вступне випробування (200 бальна система), СБ – середній бал документа про попередній рівень освіти (додатка до диплома молодшого спеціаліста (200 бальна система)).

  • Для вступу на спеціальності галузі знань 07 “Управління та адміністрування” та спеціальності 051 “Економіка”

Конкурсний бал  (КБ) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ФВ + СУ,

де ФВ – оцінка за фахове вступне випробування (200 бальна система), СУ – бал сертифікату ЗНО з української мови та літератури (200 бальна система).