Випускникам коледжів та технікумів

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Термін навчання на денній формі навчання – 2 роки, на заочній – 2-3 роки, на дистанційній – 2-3 роки.

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра за всіма спеціальностями, крім 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування», на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань  у формі ЗНО з української мови і літератури та фахового випробування.

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями   051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань  у формі ЗНО з української мови і літератури, ЗНО з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) та фахового випробування.

У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017-2020 років. 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

  • заява, заповнена особисто вступником;
  • копія диплому молодшого спеціаліста, і додаток до нього;
  • 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
  • копію сертифікату відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Терміни подачі документів

Етапи вступної компанії Денна форма навчання та навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів  13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів  22 липня 2020 року
Строки проведення фахових випробувань  з 23 липня до 30 липня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників  не пізніше 31 липня 2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 04 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – 30 вересня 2020 року

Адреса приймальної комісії ХНУ:

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, корпус 3, вестибюль.

тел. (0382) 67-27-55, (067)122-68-60, e-mail: pkkhnu@ukr.net.

 

Перелік спеціальностей університету для вступу на скорочену форму навчання на базі диплому молодшого спеціаліста в 2020 році

Спеціальність Спеціалізація або

освітня програма

Факультет
1 014 Середня освіта Біологія та здоров’я людини

Трудове навчання та технології

Фізична культура і спорт

ГПФ
2 015.17 Професійна освіта Технологія легкої промисловості ГПФ
3 015.20 Професійна освіта Транспорт ГПФ
4 017 Фізична культура і спорт ГПФ
5 022 Дизайн ФТіД
6 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ГПФ
7 035 Філологія Українська мова і література

Слов’янські мови та літератури

ГПФ
8 051 Економіка Економічна кібернетика

Економіка підприємства

Управління персоналом і економіка праці

ФЕУ
9 053 Психологія ГПФ
10 071 Облік і оподаткування ФЕУ
11 072 Фінанси, банківська справа та страхування ФЕУ
12 073 Менеджмент ФЕУ
13 075 Маркетинг ФЕУ
14 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління підприємницькою діяльністю

Управління торговельним бізнесом та комерційна логістика

ФЕУ
15 101 Екологія ГПФ
16 121 Інженерія програмного забезпечення ФПКТС
16 122 Компю’терні науки ФПКТС
17 123 Комп’ютерна інженерія ФПКТС
16 125 Кібербезпека ФПКТС
16 126 Інформаційні системи і технології ФПКТС
18 131 Прикладна механіка ФІМ
19 132 Матеріалознавство Відновлення та технічний сервіс автомобілів ФІМ
20 133 Галузеве машинобудування Машини та апарати харчової промисловості

Машини та апарати легкої промисловості

ФІМ
21 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ФІМ
21 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ФПКТС
22 161 Хімічні технології та інженерія ФТіД
23 172 Телекомунікації та радіотехніка ФПКТС
24 182 Технології легкої промисловості Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

Дизайн та проектування взуття та галантерейних виробів

ФТіД
25 208 Агроінженерія ФІМ
26 227 Фізична терапія, ерготерапія ГПФ
27 231 Соціальна робота ГПФ
28 242 Туризм ФМВ
29 263 Цивільна безпека Охорона праці ФІМ
30 274 Автомобільний транспорт ФІМ
31 281 Публічне управління та адміністрування ФЕУ
32 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Країнознавство ФМВ
33 292 Міжнародні економічні відносини ФМВ

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста

– “Агроінженерія“.

– “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація“.

– “Екологія“.

– “Професійна освіта. Транспорт” .

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології” .

– “Середня освіта. Біологія та здоров’я людини” .

– “Фізична терапія, ерготерапія“.

– “Фізична культура і  спорт. Середня освіта (Фізична культура)“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом та економіка праці”.

– “Економіка”. Спеціалізації: “Економіка і аналітика бізнесу» та “Економічна кібернетика“.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Управління підприємницькою діяльністю“.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Торгівля“.

– “Маркетинг”.

– “Менеджмент”.

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Облік і оподаткування“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації:  “Машини та апарати легкої промислововсті”, “Машини і апарати харчових виробниіцтв“.

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Цивільна безпека“.

– “Прикладна механіка“.

– “Матеріалознавство“.

– “Автомобільний транспорт“.

– “Комп’ютерна інженерія” (Інструкція для вибору тестових завдань).

– “Інженерія програмного забезпечення”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація “Дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів“.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”.

– “Дизайн“.

Тестові завдання вступних випробувань для здобуття ОС бакалавра на базі диплому молодшого спеціаліста

– “Агроінженерія”.

– “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“.

– “Екологія”.

– “Професійна освіта. Транспорт”.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”.

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології”.

– “Хімічні технології та інженерія“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом економіка праці“.

– “Економіка”. Спеціалізації: “Економіка і аналітика бізнесу» та “Економічна кібернетика”.

– “Маркетинг”.

– “Менеджмент”.

– “Облік і оподаткування“.

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації: “Машини та апарати легкої промисловості”, “Машини та апарати харчових виробництв“.

– “Прикладна механіка“.

– “Матеріалознавство“.

“Автомобільний транспорт“.

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Комп’ютерна інженерія” (Інструкція для вибору тестових завдань).

– “Інженерія програмного забезпеченя”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Фізична терапія, ерготерапія“ (Тести знаходяться у розділі “Біологія людини”  у тестових завданнях “Біологія”.

– “Середня освіта(Біологія та здоров’я людини)“ (Тести знаходяться у розділі “Біологія людини”  у тестових завданнях “Біологія”.