Вступникам до магістратури

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Хмельницький національний університет з метою впровадження європейської практики у підходах до організації магістерської підготовки розширює можливості прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр».

Університет у 2019 році оголошує набір студентів у магістратуру за спеціальностями на основі освіти рівня Бакалавр, Спеціаліст інших спеціальностей.

Форма навчання – денна та заочна (дистанційна).

Тривалість навчання – 1,5 – 2 роки.

Після закінчення навчання випускники отримують диплом Європейського зразка.

 

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

Прийом заяв та документів  – з 02 до 23 липня 2019 року.

Строки проведення фахових випробувань та іспитів з іноземної мови  –  24 липня по 01 серпня 2019 року.

Зарахування за результатами іспитів – з 01 серпня по 13 вересня 2019 року.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адмініструваання», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» за всіма формами навчання:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови – з 13 травня до  03 червня 2019 року

Основна сесія  єдиного вступного іспиту з іноземної мови відбудеться – 2 липня 2019 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю – з 13 травня до 31 травня 2019 року

Складання фахових, додаткових фахових випробувань і вже складали єдиний вступний іспит з іноземної мови проводяться з 05 липня по 26 липня 2019 року

Прийом заяв та документів – з 10 липня до 23 липня 2019 року

Всі етапи вступу є обов’язковими!

 

Документи для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі до ХНУ вступник пред’являє особисто:

− документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

− військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

− документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

− копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2шт.);

− коопію війскового квитка або приписного свідоцтва;

− копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (2шт.);

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

ІСПИТИ НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ БАКАЛАВРА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

  1. Фаховий іспит – у вигляді тестування.
  2. Додаткове фахове випробування (за програмою підготовки бакалаврів відповідної спеціальності) – у письмового вигляді.
  3. Іспит з іноземної мови – у вигляді тестування або сертифікат із єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Програми та тестові завдання фахових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови для здобуття ОС магістра в Хмельницькому національному університеті.