Вступникам до магістратури

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Хмельницький національний університет з метою впровадження європейської практики у підходах до організації магістерської підготовки розширює можливості прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр».

Університет у 2019 році оголошує набір студентів у магістратуру за спеціальностями на основі освіти рівня Бакалавр, Спеціаліст інших спеціальностей.

Форма навчання – денна та заочна (дистанційна).

Тривалість навчання – 1,5 – 2 роки.

Після закінчення навчання випускники отримують диплом Європейського зразка.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

Прийом заяв та документів  – з 02 до 23 липня 2019 року.

Строки проведення фахових випробувань та іспитів з іноземної мови  –  24 липня по 01 серпня 2019 року.

Зарахування за результатами іспитів – з 01 серпня по 13 вересня 2019 року.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адмініструваання», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» за всіма формами навчання:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови – з 13 травня до  03 червня 2019 року

Основна сесія  єдиного вступного іспиту з іноземної мови відбудеться – 2 липня 2019 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю – з 13 травня до 31 травня 2019 року

Складання фахових, додаткових фахових випробувань для вступників, які вже складали єдиний вступний іспит з іноземної мови проводяться з 05 липня по 26 липня 2019 року

Прийом заяв та документів – з 10 липня до 23 липня 2019 року

Всі етапи вступу є обов’язковими!

Детальніше про особливості вступної кампанії до магістратури у 2019 році в Хмельницькому національному університеті за посиланням!

 

Документи для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі до ХНУ вступник пред’являє особисто:

− документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

− військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

− документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

− копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2шт.);

− коопію війскового квитка або приписного свідоцтва;

− копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (2шт.);

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

ІСПИТИ НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ БАКАЛАВРА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

  1. Фаховий іспит – у вигляді тестування.
  2. Додаткове фахове випробування (за програмою підготовки бакалаврів відповідної спеціальності) – у письмового вигляді (співбесіда).
  3. Іспит з іноземної мови – у вигляді тестування або сертифікат із єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС магістра

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

– “Інженерія програмного забезпечення” (фаховий, додатковий фаховий (атестаційний)).

– “Комп’ютерна інженерія” (фаховий, додатковий фаховий (атестаційний)).

– “Телекомунікації та радіотехніка” (фаховий, додатковий фаховий (атестаційний)).

– “Комп’ютерні науки” (фаховий, додатковий фаховий (атестаційний)).

– “Прикладна математика” (фаховий, додатковий фаховий (атестаційний)).

Факультет технологій та дизайну

– “Дизайн” cпеціалізації “Дизайн одягу”, “Дизайн інтер’єру і меблів”, “Графічний дизайн та реклама”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів” (додатковий фаховий)

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація “Дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів“.

– “Хімічні технології та інженерія (Природоохоронні хімічні технології)“.

– “Хімія“.

Факультет інженерної механіки

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“. (Фаховий і додатковий фаховий).

– “Галузеве машинобудування” спеціалізації “Машини і апарати легкої промисловості“. (Фаховий і додатковий фаховий).

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізація: “Машини і апарати харчових виробництв“.

– “Цивільна безпека“.

– “Матеріалознавство“.

– “Матеріалознавство” (Додатковий)

– “Прикладна механіка”. Спеціалізація: “Технології машинобудування: системи комп’ютерного проектування процесів“.

Факультет міжнародних відносин

– “Філологія”. Спеціалізація: “Германські мови та літератури (переклад включно)“.

– “Філологія”. Спеціалізація: “Германські мови та літератури (переклад включно)“. Додатковий фаховий.

– “Середня освіта (Англійська мова і література)“.

– “Середня освіта (Англійська мова і література)“. Додатковий фаховий.

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Спеціалізація:”Країнознавство“.

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Спеціалізація: “Міжнародна інформація“.

– “Міжнародні економічні відносини” спеціалізація (Міжнародний бізнес)” (додатковий фаховий).

– “Міжнародні економічні відносини” спеціалізація (Міжнародні економічні відносини та міжнародний бізнес)“, (фаховий).

– “Міжнародні економічні відносини” спеціалізація (Міжнародні економічні відносини)“, (додатковий фаховий).

Гуманітарно-педагогічний факультет

– “Екологія” (фаховий).

– “Екологія” (додатковий фаховий).

– “Професійна освіта. Транспорт” (фаховий).

– “Професійна освіта. Транспорт” (додатковий фаховий).

– “Психологія“.

– “Психологія” (додатковий фаховий).

– “Соціальна робота“.

– “Соціальна робота“(додатковий фаховий).

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології” (фаховий).

– “Середня освіта. Фізична культура” (фаховий).

– “Філологія”.Спеціалізація: “Українська мова і література“.

– “Філологія”.Спеціалізація: “Словянські мови та літератури (переклад включно), польська мова“.

Факультет економіки і управління

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Підприємництво” (фаховий).

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика” (фаховий).

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика” (додатковий фаховий).

– “Економіка”. Спеціалізація: “Економіка підприємства” (фаховий).

– “Економіка”. Спеціалізація: “Бізнес аналітика” (фаховий).

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом та економіка праці“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Економічна кібернетика” .

– “Маркетинг” (фаховий).

– “Маркетинг” (додатковий фаховий).

– “Менеджмент” (фаховий (кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи).

– “Менеджмент” (фаховий (кафедра економіки, менеджменту та адміністрування).

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Облік і оподаткування“.

 Збірники тестових завдань для вступників на ОС магістр (фахове вступне випробування)

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

– “Інженерія програмного забезпечення”.

– “Комп’ютерна інженерія”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Комп’ютерні науки”.

– “Прикладна математика”.

Факультет технологій та дизайну

– “Дизайн (графічний)”.

– “Дизайн (інтер’єру)”.

– “Дизайн (одягу)”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація “Дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів“.

– “Хімічні технології та інженерія“.

– “Хімія“.

Факультет інженерної механіки

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Галузеве машинобудування” спеціалізація “Машини і апарати легкої промисловості“. 

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізація: “Машини і апарати харчової промисловості“.

– “Цивільна безпека“.

– “Матеріалознавство“.

– “Прикладна механіка”. Спеціалізація: “Технології машинобудування: системи комп’ютерного проектування процесів“.

– “Прикладна механіка” Спеціалізація: “Інструментальне виробництво: комп’ютерні формоутворюючі технології та проектування інструменту“.

Факультет міжнародних відносин

– “Філологія”. Спеціалізація: “Германські мови та літератури (переклад включно)“. Англійська мова і література.

 “Середня освіта (Англійська мова і література)“.

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Спеціалізація:”Країнознавство“.

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Спеціалізація: “Міжнародна інформація“.

– “Міжнародні економічні відносини”. Спеціалізація “Міжнародна логістика та митна справа” 

– “Міжнародні економічні відносини” спеціалізація (Міжнародний бізнес)“, фаховий.

– “Міжнародні економічні відносини” спеціалізація (Міжнародні економічні відносини)“.

Гуманітарно-педагогічний факультет

– “Екологія”.

– “Професійна освіта. Транспорт”.

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології” .

 “Середня освіта. Фізична культура”.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”.

– “Філологія”.Спеціалізація: “Українська мова і література“.

– “Філологія”.Спеціалізація: “Словянські мови та літератури (переклад включно), польська мова“.

Факультет економіки і управління

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Підприємництво”.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Управління торговельним бізнесом та комерційна логістика”.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Економіка підприємства”.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом та економіка праці“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Економічна кібернетика” .

– “Маркетинг”. 

– “Менеджмент” (фаховий (кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи).

– “Менеджмент” (фаховий (кафедра економіки, менеджменту та адміністрування).

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Облік і оподаткування“.

Збірники тестових завдань для вступників на ОС магістр (іноземна мова)

1. Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету

2. Німецька мова для всіх спеціальностей університету

3. Французька мова для всіх спеціальностей університету

4. Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

5. Німецька мова для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

6. Французька мова для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури