Випускникам шкіл

Загальна інформація

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти

Перелік документів

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на базі повзної загальної середньої освіти:

– заява, заповнена особисто вступником;

– копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копію сертифікату відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

– 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 або 12 сторінки);

– 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копію документів, що засвідчують право вступника на позаконкурсний вступ або першочергове зарахування (при наявності);

– довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності). Бланк довідки;

– копія приписного свідоцтва або військового квитка.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Терміни подачі документів

Початок прийому документів – 14 липня 2021 року;

Закінчення прийому документів:

 • проведення вступних випробувань, творчих конкурсів – з 01 липня по 13 липня 2021 року (на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України);
 • проведення вступних випробувань,  творчих конкурсів – з 14 липня по 23 липня 2021 року (на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб);
 • закінчення прийому заяв у паперовій і електронній формі – до 18.00 год. 23 липня 2021 року.

Прийом заяв та документів проводяться з 15 липня по 17 липня 2021 року, для осіб які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів та творчих конкурсів. Співбесіди проводяться з 17 липня 2021 року.

Терміни проведення конкурсного відбору та зарахування

 • Для бакалаврів на базі повної середньої освіти:
 • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 18.00 години 28 липня 2021 року.
 • Вступники повинні виконати вимоги до зарахування (принести оригінали документів) до 18.00 години 02 серпня 2021 року.
 • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:
 • за державним замовленням не пізніше 09 серпня 2021 року;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2021 року.

Розрахунок конкурсного балу 

1. Середній бал із додатку до атестату (у 200-бальній шкалі) – ваговий коефіцієнт – 0,1 (у інших ЗВО може бути від 0 до 0,1);

2. Бал за три предмети ЗНО або бал за два предмети ЗНО та вступне випробування/творчий конкурс (у 200-бальній шкалі) – ваговий коефіцієнт у сумі – 0,9 (у інших ЗВО може бути від 0,9 до 1,0);

3. Додаткові бали до ЗНО з української мови, математики, біології та хімії за профільні олімпіади (до 20 балів до балу ЗНО).

Приклад розрахунку конкурсного балу.

Подання документів в електронній формі

Вступники на денну  та заочну форми навчання ОС “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

У Хмельницькому національному університеті  буде створений інформаційно-консультаційний центр, який у період вступної кампанії безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів та подачі ними електронних заяв у всі ВНЗ України. Центр буде розміщено в 3-му корпусі, аудиторія 103 (моб.тел.: (067) 122-68-60).

Механізм електронної подачі заяви вступниками та її розгляду у приймальній комісії ХНУ

 • Електронна заява вступника через систему “Електронний вступ”;
 • Отримання та реєстрація заяви оператором факультету у системі ЄДЕБО;
 • Розгляд заяви щодо допуску вступника до конкурсу технічним персоналом факультету;
 • Допуск (відмова від допуску) вступника оператором до конкурсу у системі ЄДЕБО;
 • Реєстрація заяви вступника у журналі при допуску його до участі в конкурсі.

Збірники тестових завдань для осіб, що мають право на складання вступних іспитів в університеті

– Математика.

– Фізика.

– Українська мова та література.

– Українська мова та література (Підготовче відділення).

– Додаткові завдання з української літератури (Підготовче відділення).

– Історія України.

– Хімія.

– Географія.

– Біологія.

– Англійська мова.