Вступникам до магістратури

Хмельницький національний університет у 2021 році оголошує набір студентів у магістратуру за спеціальностями на основі освітнього рівня Бакалавр/Спеціаліст/Магістр інших спеціальностей.

Форма навчання – денна та заочна (дистанційна).  Тривалість навчання – 1,5-2 роки.

Вступ на всі спеціальності на основі ОС магістр/ОКР спеціаліст проводиться без єдиного вступного іспиту з іноземної мови, на базі вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

УМОВИ ВСТУПУ ДО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на всі спеціальності вступники подають заяви лише в електронній формі. Хронологічні рамки вступної кампанії до магістратури:

– Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2021 року;

– Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови – з 11 травня до 03 червня 2021 року (відбувається в електронній формі. Детальніше: http://prk.khnu.km.ua/magistrkhnu2020/);

– Основна сесія вступного випробування з іноземної мови відбудеться – 30 червня2021 року;

– Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (пільгові категорії вступників та на базі диплома «спеціаліста»/«магістра») – з 22 червня до 25 серпня 2020 року;

– Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту – з 15 липня до 23 липня 2021 року;

– Строки проведення фахових випробувань – з 24 липня до 30 липня 2021 року;

– Рекомендації для зарахування на бюджет  – 31 липня 2021 року;

– Виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) до 18:00  4 серпня 2021 року;

– Зарахування за результатами іспитів – не пізніше 06 серпня 2021 року (бюджет), не пізніше 30 вересня 2021 року (контракт).

Документи для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі до ХНУ вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу(відповідно Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
  • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу (2 шт.);
  • копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (2 шт.);
  • копію військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Контактна інформація: дзвонити ☏ (0382) 67 27 55, (067) 122 68 60, email: pkkhnu@ukr.net

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАБІР У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ОС “МАГІСТР”

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

113 «Прикладна математика» (денна)

121 «Інженерія програмного забезпечення» (денна)

122 «Комп’ютерні науки» (денна)

123 «Комп’ютерна інженерія». Спеціалізація: «Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж» (денна)

123 «Комп’ютерна інженерія». Спеціалізація: «Комп’ютерна інженерія та програмування» (термін навчання 1 р. 9 м.) (денна)

172 «Телекомунікації та радіотехніка».

 Факультет технологій та дизайну

022 «Дизайн». Спеціалізації «Дизайн одягу», «Дизайн інтер’єру і меблів», «Графічний дизайн та реклама» (денна і заочна)

102 «Хімія» (денна і заочна)

161 «Хімічні технології та інженерія» (денна і заочна)

182 «Технології легкої промисловості». Спеціалізація: «Конструювання та моделювання швейних виробів» (денна, заочна, дистанційна)

182 «Технології легкої промисловості». Спеціалізація: «Дизайн та проектування взуттєвих і галантерейних виробів» (денна, заочна, дистанційна)

 Факультет інженерної механіки

131 «Прикладна механіка».  Спеціалізація: «Технології машинобудування: системи комп’ютерного проектування процесів» (денна і заочна)

131 «Прикладна механіка».  Спеціалізація: «Інструментальне виробництво: комп’ютерні формоутворюючі технології та проектування інструменту»

131 «Прикладна механіка».  Спеціалізація: «Металорізальні верстати та системи: комп’ютерне проектування та дизайн»

132 «Матеріалознавство» (денна і заочна)

133 «Галузеве машинобудування». Спеціалізація: «Машини та апарати харчових виробництв» (денна і заочна)

133 «Галузеве машинобудування». Спеціалізація: «Машини та апарати легкої промисловості» (денна і заочна)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (денна і заочна)

263 «Цивільна безпека». Спеціалізація: «Охорона праці (за галузями)» (денна і заочна)

 Факультет міжнародних відносин

014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)»

035 «Філологія». Спеціалізація: «Германські мови та літератури (переклад включно)» (денна і заочна)

242 «Туризм»

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Спеціалізація: «Країнознавство»

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Спеціалізація: «Міжнародна інформація»

292 «Міжнародні економічні відносини». Спеціалізація: «Міжнародні економічні відносини»

Гуманітарно-педагогічний факультет

014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та технології». Спеціалізація «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» (денна і заочна)

014.11 «Середня освіта. Фізична культура» (денна і заочна)

015.17 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»» (денна і заочна)

015.20 «Професійна освіта. Транспорт» (денна і заочна)

017 «Фізична культура і спорт» (денна і заочна)

035 «Філологія». Спеціалізація: «Українська мова і література» (денна і заочна)

035 «Філологія». Спеціалізація: «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), польська мова» (денна і заочна)

053 «Психологія» (денна і заочна)

101 «Екологія» (денна і заочна)

231 «Соціальна робота» (денна і заочна)

 Факультет економіки і управління

051 «Економіка». Спеціалізація: «Економіка підприємства» (денна, заочна, дистанційна)

051 «Економіка». Спеціалізація: «Управління персоналом та економіка праці» (денна, заочна, дистанційна)

051 «Економіка». Спеціалізація: «Економічна кібернетика» (денна, заочна, дистанційна)

071 «Облік і оподаткування» (денна, заочна, дистанційна)

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна, заочна, дистанційна)

073 «Менеджмент» (денна, заочна, дистанційна)

075 «Маркетинг» (денна, заочна, дистанційна)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Спеціалізація: «Підприємництво» (денна, заочна, дистанційна)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Спеціалізація: «Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика» (денна, заочна, дистанційна).

 

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС магістра

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

– “Інженерія програмного забезпечення” .

– “Комп’ютерна інженерія: Програмування та комп’ютерні системи і мережі”.

– “Комп’ютерна інженерія: Комп’ютерна інженерія та програмування”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Комп’ютерні науки”.

– “Прикладна математика”.

Факультет технологій та дизайну

– “Дизайн” cпеціалізації “Дизайн одягу”, “Дизайн інтер’єру і меблів”, “Графічний дизайн та реклама”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація “Дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів“.

– “Хімічні технології та інженерія (Природоохоронні хімічні технології)“.

– “Хімія“.

Факультет інженерної механіки

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Галузеве машинобудування” спеціалізації “Машини і апарати легкої промисловості“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізація: “Машини і апарати харчових виробництв“.

– “Цивільна безпека“.

– “Матеріалознавство“.

– “Прикладна механіка”. Спеціалізація: “Технології машинобудування: системи комп’ютерного проектування процесів“.

Факультет міжнародних відносин

– “Філологія”. Спеціалізація: “Германські мови та літератури (переклад включно)“.

– “Середня освіта (Англійська мова і література)“.

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Спеціалізація:”Країнознавство“.

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Спеціалізація: “Міжнародна інформація“.

– “Міжнародні економічні відносини” спеціалізація (Міжнародні економічні відносини та міжнародний бізнес)“.

– “Туризм“.

Гуманітарно-педагогічний факультет

– “Екологія”.

– “Професійна освіта. Транспорт”.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”.

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології”.

– “Середня освіта. Фізична культура”.

– “Філологія”.Спеціалізація: “Українська мова і література“.

– “Філологія”.Спеціалізація: “Словянські мови та літератури (переклад включно), польська мова“.

Факультет економіки і управління

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Підприємництво” .

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика” .

– “Економіка”. Спеціалізація: “Економіка підприємства” .

– “Економіка”. Спеціалізація: “Бізнес аналітика”.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом та економіка праці“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Економічна кібернетика” .

– “Маркетинг” (фаховий).

– “Менеджмент” (фаховий (кафедра економіки, менеджменту та адміністрування).

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Облік і оподаткування“.

 

 Збірники тестових завдань для вступників на ОС магістр (фахове вступне випробування)

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

– “Інженерія програмного забезпечення”.

– “Комп’ютерна інженерія «Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж»”.

–“Комп’ютерна інженерія: Комп’ютерна інженерія та програмування”.

– “Телекомунікації та радіотехніка”.

– “Комп’ютерні науки”.

– “Прикладна математика”.

Факультет технологій та дизайну

– “Дизайн (графічний)”.

– “Дизайн (інтер’єру)”.

– “Дизайн (одягу)”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація “Дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів“.

– “Хімічні технології та інженерія“.

– “Хімія“.

Факультет інженерної механіки

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Галузеве машинобудування” спеціалізація “Машини і апарати легкої промисловості“. 

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізація: “Машини і апарати харчової промисловості“.

– “Цивільна безпека“.

– “Матеріалознавство“.

– “Прикладна механіка”. Спеціалізація: “Технології машинобудування: системи комп’ютерного проектування процесів“.

– “Прикладна механіка” Спеціалізація: “Інструментальне виробництво: комп’ютерні формоутворюючі технології та проектування інструменту“.

Факультет міжнародних відносин

– “Філологія”. Спеціалізація: “Германські мови та літератури (переклад включно)“. Англійська мова і література.

– “Середня освіта (Англійська мова і література)“.

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Спеціалізація:”Країнознавство“.

– “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Спеціалізація: “Міжнародна інформація“.

– “Міжнародні економічні відносини”. Спеціалізація “Міжнародна логістика та митна справа” 

– “Міжнародні економічні відносини” спеціалізація (Міжнародний бізнес)“, фаховий.

– “Міжнародні економічні відносини” спеціалізація (Міжнародні економічні відносини)“.

– “Туризм“.

Гуманітарно-педагогічний факультет

– “Екологія”.

– “Професійна освіта. Транспорт”.

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології” .

– “Середня освіта. Фізична культура”.

– “Фізична культура і спорт”.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”.

– “Філологія”.Спеціалізація: “Українська мова і література“.

– “Філологія”.Спеціалізація: “Словянські мови та літератури (переклад включно), польська мова“.

Факультет економіки і управління

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Управління торговельним бізнесом та комерційна логістика”.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Підприємництво”.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Економіка підприємства”.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом та економіка праці“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Економічна кібернетика” .

– “Маркетинг”. 

– “Менеджмент” (Бізнес-адміністрування).

– “Менеджмент” (Менеджмент організацій).

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Облік і оподаткування“.

 

Збірники тестових завдань для вступників на ОС магістр (іноземна мова)

1. Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету

2. Німецька мова для всіх спеціальностей університету

3. Французька мова для всіх спеціальностей університету

4. Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

5. Німецька мова для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

6. Французька мова для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури