Випускникам коледжів та технікумів

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

УМОВИ ВСТУПУ

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Термін навчання на денній формі навчання – 2-3 роки, на заочній – 2-3 роки, на дистанційній – 2-3 роки.

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань  у формі ЗНО з української мови і літератури, ЗНО з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) та фахового випробування (Графік проведення фахових випробувань).

У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО 2018-2021 років. 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

  • заява, заповнена особисто вступником;
  • копія диплому молодшого спеціаліста, і додаток до нього;
  • 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
  • копію сертифікату відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Терміни подачі документів

Етапи вступної компанії Денна форма навчання та навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів  14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів  23 липня 2021 року
Строки проведення фахових випробувань  з 24 липня до 30 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників  не пізніше 31 липня 2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 04 серпня 2021 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – 30 вересня 2021 року

Адреса приймальної комісії ХНУ:

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, корпус 3, вестибюль.

тел. (0382) 67-27-55, (067)122-68-60, e-mail: pkkhnu@ukr.net.

 

Перелік спеціальностей університету для вступу на скорочену форму навчання на базі диплому молодшого спеціаліста в 2020 році

Спеціальність Спеціалізація або

освітня програма

Факультет
1 014 Середня освіта Біологія та здоров’я людини

Трудове навчання та технології

Фізична культура і спорт

ГПФ
2 015.17 Професійна освіта Технологія легкої промисловості ГПФ
3 015.20 Професійна освіта Транспорт ГПФ
4 017 Фізична культура і спорт ГПФ
5 022 Дизайн ФТіД
6 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ГПФ
7 035 Філологія Українська мова і література

Слов’янські мови та літератури

ГПФ
8 051 Економіка Економічна кібернетика

Економіка і аналітика бізнесу

Управління персоналом і економіка праці

ФЕУ
9 053 Психологія ГПФ
10 071 Облік і оподаткування ФЕУ
11 072 Фінанси, банківська справа та страхування ФЕУ
12 073 Менеджмент ФЕУ
13 075 Маркетинг ФЕУ
14 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління підприємницькою діяльністю

Управління торговельним бізнесом та комерційна логістика

ФЕУ
15 101 Екологія ГПФ
16 121 Інженерія програмного забезпечення ФПКТС
17 122 Компю’терні науки ФПКТС
18 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія та програмування

Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж

ФПКТС
19 126 Інформаційні системи і технології ФПКТС
20 131 Прикладна механіка ФІМ
21 132 Матеріалознавство Відновлення та технічний сервіс автомобілів ФІМ
22 133 Галузеве машинобудування Машини та апарати харчової промисловості

Машини та апарати легкої промисловості

ФІМ
23 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ФІМ
24 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ФПКТС
25 161 Хімічні технології та інженерія ФТіД
26 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні технології

Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі

ФПКТС
27 182 Технології легкої промисловості Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

Дизайн та проектування взуття та галантерейних виробів

ФТіД
28 208 Агроінженерія ФІМ
29 227 Фізична терапія, ерготерапія ГПФ
30 231 Соціальна робота ГПФ
31 242 Туризм ФМВ
32 263 Цивільна безпека Охорона праці ФІМ
33 274 Автомобільний транспорт ФІМ
34 281 Публічне управління та адміністрування ФЕУ
35 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Країнознавство ФМВ
36 292 Міжнародні економічні відносини ФМВ

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста

– “Автомобільний транспорт“.

– “Агроінженерія“.

– “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“.

– “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація“.

– “Екологія“.

– “Професійна освіта. Транспорт” .

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології” .

– “Середня освіта. Біологія та здоров’я людини” .

– “Фізична терапія, ерготерапія“.

– “Фізична культура і  спорт. Середня освіта (Фізична культура)“.

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом та економіка праці”.

– “Економіка”. Спеціалізації: “Економіка і аналітика бізнесу» та “Економічна кібернетика“.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Управління підприємницькою діяльністю“.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація: “Торгівля“.

– “Маркетинг”.

– “Менеджмент”.

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

– “Облік і оподаткування“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації:  “Машини та апарати легкої промислововсті”, “Машини і апарати харчових виробниіцтв“.

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Цивільна безпека“.

– “Прикладна механіка“.

– “Матеріалознавство“.

– “Комп’ютерна інженерія: Програмування та комп’ютерні системі і мережі”.

– “Комп’ютерна інженерія: Комп’ютерна інженерія та програмування”.

– “Комп’ютерні науки”.

– “Кібербезпека”.

– “Інженерія програмного забезпечення.

– “Інформаційні системи та технології”.

– “Телекомунікації та радіотехніка: Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні технології”.

– “Телекомунікації та радіотехніка: Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі”.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація “Дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів“.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”.

– “Дизайн“.

– “Право“.

Тестові завдання вступних випробувань для здобуття ОС бакалавра на базі диплому молодшого спеціаліста

Факультет інженерної механіки

– “Агроінженерія”.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації: “Машини та апарати харчових виробництв“.

– “Галузеве машинобудування”. Спеціалізації: “Машини та апарати легкої промисловості”.

– “Прикладна механіка“.

– “Матеріалознавство“.

– “Автомобільний транспорт“.

– “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“.

– “Цивільна безпека“.

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

– “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“.

– “Комп’ютерна інженерія (Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж)” .

– “Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерна інженерія та програмування)“.

– “Інформаційні системи і технології“.

– “Комп’ютерні науки”.

– “Інженерія програмного забезпеченя”.

– “Телекомунікації та радіотехніка (Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні технології)”.

– “Телекомунікації та радіотехніка (Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі)”.

Гуманітарно-педагогічний факультет

– “Екологія”.

– “Професійна освіта. Транспорт”.

– “Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості”.

– “Психологія“.

– “Соціальна робота“.

– “Середня освіта. Трудове навчання та технології”.

– “Середня освіта. Польська мова та література”.

– “Філологія. Польська мова та література”.

– “Середня освіта. Українська мова та література”.

– “Філологія. Українська мова та література”.

– “Фізична терапія, ерготерапія”.

– “Середня освіта(Біологія та здоров’я людини)“.

 Факультет економіки і управління

– “Економіка”. Спеціалізація: “Управління персоналом економіка праці“.

– “Економіка”. Спеціалізації: “Економіка і аналітика бізнесу» та “Економічна кібернетика”.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. (Управління підприємницькою діяльністю)”.

– “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. (Управління торговельним бізнесом та комерційна логістика)”.

– “Маркетинг”.

– “Менеджмент”.

– “Облік і оподаткування“.

– “Фінанси, банківська справа та страхування“.

 Факультет міжнародних відносин

– “Міжнародні економічні відносини“.

 Факультет технологій та дизайну

– “Хімічні технології та інженерія“.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів“.

– “Технології легкої промисловості”. Спеціалізація: “Дизайн та проектування взуття та галантерейних виробів“.